Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 19:01
ΒόλοςΤοπικά

Ζέττα Μακρή: ”Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων συνολικού ύψους 94.185.899 €”


Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κα Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε για την πραγματοποίηση της τρίτης πληρωμής των δικαιούχων που αποζημιώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αποζημιώσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 94.185.899,00 € με την τρίτη πληρωμή να καλύπτει ποσό 7.125.334,50 € που αποδόθηκε σε 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», αφου ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης για την περίπτωση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων στην ΕΑΕ 2021.

Συνολικά για το Μέτρο 22 ενισχύθηκαν 69.136 κτηνοτρόφοι στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας.

Η κα Μακρή υποστηρίζει πάντα τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων, αφουγκράζεται την αγωνία της Ομοσπονδίας κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων Θεσσαλίας και συμμετέχει με ενέργειες και επαφές στην προώθηση και την στενή παρακολούθηση των διαδικασιών και των εξελίξεων προς την αντιμετώπιση και την ικανοποίησή τους και την διαρκή ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της βιωσιμότητας του.