Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023 09:13
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν οι προκαταβολές των επικουρικών συντάξεων -Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, τα ποσά


Δύο 24ωρα απέμειναν για την πίστωση των προκαταβολών επικουρικών συντάξεων, σε χιλιάδες συνταξιούχους που περιμένουν ως και 13(!) χρόνια.  

Από το stock των 80.000 φακέλων σε εκκρεμότητα, το προηγούμενο δίμηνο εκκαθαρίστηκαν 43.000 υποθέσεις και από το τελευταίο “κοσκίνισμα” θα προκύψει ο αριθμός των δικαιούχων προκαταβολής. Με Υπουργική Απόφαση, ο αριθμός αυτός θα είναι, μάλιστα, μεγαλύτερος από τους αρχικούς υπολογισμούς, καθώς διευρύνονται τα χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Το νέο χρονικό όριο, ποιοι οι δικαιούχοι των επικουρικών συντάξεων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη και θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης).

Αυτό που αλλάζει με την Υπουργική Απόφαση είναι ότι ενώ αρχικά οι ασφαλισμένοι θα έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την 1η Ιουλίου 2022, για να δικαιούνται προκαταβολής, πλέον το χρονικό όριο μεταφέρεται ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Επικουρικές συντάξεις: Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή

Η προκαταβολή ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν, μεταξύ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης και της 31ης Ιανουαρίου, πολλαπλασιαζόμενου με:

  • 100 ευρώ για χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος
  • 50 ευρώ για χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και για χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
  • 25 ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώην ΕΤΕΑΜ, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων σε αναμονή, δηλαδή πάνω από το 60%, αφορά στη διετία 2021- 2022. Συγκεκριμένα, οι προκαταβολές υπολογίζονται ως εξής:

  • η πλειοψηφία, με αιτήσεις 2021- 2022: 1.200- 2.400 ευρώ
  • 24.185 συνταξιούχοι σε αναμονή 3 ως 8 χρόνια: 3.600- 9.600 ευρώ
  • 2.124 συνταξιούχοι σε αναμονή 9 ως 13 χρόνια: 10.800- 15.600 ευρώ

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι επικουρικών

Για τη λήψη της προκαταβολής δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς των συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα, όσοι ασφαλισμένοι δεν βρουν κάτι στο λογαριασμό τους, θα πρέπει να εξετάσουν τα εξής:

  • δεν πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις λήψης της προκαταβολής (τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης, προηγούμενη έκδοση κύριας σύνταξης κ.λπ.) ή
  • οι αιτήσεις λήψης επικουρικής έχουν ορισμένα νομικά ή τεχνικά προβλήματα για τα οποία οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα έρθουν σε επικοινωνία με τους ασφαλισμένους για να αντιμετωπιστούν ή
  • έχουν εκδοθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαρτίου οι οριστικές επικουρικές συντάξεις τους και οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα τις λάβουν το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά.