MobileΜαγνησίαΤοπικά

«Τυφώνας» για τον καθαρισμό ακτών στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων

Το πλοίο «Τυφώνας», ένα σκάφος εξειδικευμένο στη μεταφορά σκουπιδιών και την ανέλκυσή τους από τον βυθό, θα βρεθεί εντός των επομένων ημερών στα νησιά των Βορείων Σποράδων, στο πλαίσιο προγράμματος καθαρισμού απόκρημνων ακτών και βυθών.

Το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων αποδέχθηκε αίτημα του ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για τον εκτεταμένο καθαρισμό ακτών στα νησιά των Βόρειων Σποράδων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στη γεωγραφική διοικητική περιφέρεια του θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου. Το ίδρυμα με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό και αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς, καθώς και την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει δράσεις σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

Το πλοίο του ιδρύματος με την ονομασία «Τyphoon» πρόκειται να συλλέξει απορρίμματα, που θα καταγραφούν σε βάση δεδομένων, με σκοπό να αξιοποιηθούν για την κατανόηση της έκτασης και της φύσης της θαλάσσιας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή δράσης του πλοίου και των συνοδευτικών μικρότερων ταχύπλοων, όπου θα πραγματοποιηθούν οι καθαρισμοί ακτών περιλαμβάνει τα νησιά Αλόννησος, Περιστέρα, μικρό και μεγάλο Αδέλφι, Λεχούσα, Γαϊδουρονήσια, Ψαθούρα, Πιπέρι, Γιούρα, Κυρά Παναγιά, Σκάντζουρα κ.α.

Το νορβηγικής προέλευσης «Typhoon» έχει μήκος 72 μέτρα και πλάτος 16. Εκτός από τα σύγχρονα συστήματα ναυτικής πλοήγησης και τον βασικό εξοπλισμό πυρόσβεσης και καταπολέμησης πετρελαϊκής ρύπανσης, το πλοίο φιλοξενεί ταχύπλοα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών. Παράλληλα, διαθέτει κάδους απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας, κατάλληλους για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων ειδών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δράσεων. Η ομάδα δράσης του «Typhoon», αποτελείται από στελέχη του Ιδρύματος και μόνιμο προσωπικό του σκάφους.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο του έργου του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει ρίξει στη μάχη κατά της ρύπανσης το πλοίο «Typhoon», το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη δράση του με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς στο Αιγαίο, αναδεικνύοντας τον σημαντικό του ρόλο για την προστασία των ελληνικών θαλασσών. Ο Γιώργος Καλτσογιάννης μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου και πρώην αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δήλωσε για την πρωτοβουλία: «Με συντονισμένες προσπάθειες ο Φορέας αναδεικνύει το Θαλάσσιο Πάρκο ως αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη συνολικά των νησιών των Βορείων Σποράδων. Σήμερα που βιώνουμε την υγειονομική αλλά και την αναπόφευκτη οικονομική κρίση, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, που εξασφαλίζει την επισκεψιμότητα των νησιών, επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και προσελκύει υψηλού βιοτικού και οικονομικού επιπέδου τουρίστες, αποτελεί ευέλικτη λύση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ύφεσης. Εξάλλου η ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου μας, με σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, είναι στόχοι όχι μόνο του Φορέα, αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, που έχει πλέον αντιληφθεί την αξία της αειφόρου ανάπτυξης και της διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού κάλλους».

Το κοινωφελές ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ελληνική διασπορά με άξονες τη θάλασσα, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Η δραστηριότητά του απαντά στις προτεραιότητες της κοινωνίας των πολιτών, με έμφαση σε τέσσερις θεματικές περιοχές: Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στην καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς, την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων, με τους προσφορότερους τρόπους, την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς σε κοινές δράσεις, ενώ υποστηρίζει επίσης δράσεις άλλων οργανισμών στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντός του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ζωτικά ζητήματα για την Ελλάδα και, μέσα από αποδοτικές συνεργασίες, να επιφέρει μεγαλύτερες και ταχύτερες αλλαγές από εκείνες που θα μπορούσε να επιφέρει λειτουργώντας αφ΄ εαυτού.