Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 19:07
ΒόλοςΤοπικά

Tι έδειξαν οι μετρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρα στον Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 12  Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 46 μg/m3, στις 13 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 33 μg/m3 και στις 14 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 39  μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 12  Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 5  μg/m3, στις 13 Σεπτεμβρίου  μέσο όρο τιμών 5  μg/m3 και στις 14 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 10  μg/m3. Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr