Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024 05:20
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Βουλή η ρύθμιση «σκούπα» με 120 δόσεις για όλα τα χρέη προς ΟΤΑ

Αν ο οφειλέτης επιλέξει την τμηματική καταβολή τότε η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων
Ρύθμιση «σκούπα» έως και 120 δόσεων για όλες της ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν έως την 31.12.2020 και βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μέχρι 28.2.2021 κατατέθηκε στην Βουλή.


Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν συμπεριληφθεί σε πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που αναμένεται να ακολουθήσει κατεπείγουσα διαδικασία για να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.
Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας αλλά και όλα τα χρέη του παρελθόντος καθώς δεν προβλέπεται κατώτερο χρονικό όριο γέννησης οφειλής. Κατά συνέπεια θα συμπεριληφθούν σε αυτή και χρέη από κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας που είχαν «κοπεί» την περίοδο 2015 – 16 αλλά πρόσφατα έγιναν απαιτητές από τους παραβάτες.

Σύμφωνα με την διάταξη αν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ το ποσό της οφειλής τότε διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλος.

Αν εξοφληθούν σε 2 εως 12 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 90%

Αν εξοφληθούν σε 13 εγς 48 δόσεις απαλλαγή κατά 80%

Αν εξοφληθούν σε 49 εως 72 δόσεις απαλλαγή 70%

Αν εξοφληθούν σε 73 εως 120 δόσεις απαλλαγή 60%.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών γ) δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί γι αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα

Αν ο οφειλέτης επιλέξει την τμηματική καταβολή τότε η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων από την ημέρα ένταξης στη ρύθμιση ενώ οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται εως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Κάθε δόση πλην της τελευταία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για επιχειρήσεις ενώ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2%. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες δόσεις χάνει την ρύθμιση.