ΒόλοςΤοπικά

Πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους Δήμους Βόλου και Ρήγα Φεραίου

Στην πρόσληψη, ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών, στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, θα προχωρήσει ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , που εδρεύει στο Βόλο Νομού Μαγνησίας.

Επίσης πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», που εδρεύει στο Βελεστίνο, θα γίνει στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.