1 2
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024 02:19
ΜαγνησίαΤοπικά

Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν και αύριο με τηλεκπαίδευση


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, αποφασίζει για την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, όλες οι Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα αρμοδιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας να λειτουργήσουν με την πραγματοποίηση δια ζώσης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει κανονικά στη συνηθισμένη ώρα.

Από τα παραπάνω διαφοροποιούνται:

  • Με σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [τηλεκπαίδευσης] θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Σχολεία:
1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου
4ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου (Εσπερινό)
2ο ΕΚ Νέας Ιωνίας
7ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο Γυμνάσιο Βόλου
6ο Γενικό Λύκειο Βόλου
Γυμνάσιο Αγριάς
Γυμνάσιο Λεχωνίων
  • Στους μαθητές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα οποία θα παρέχεται δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά η προσέγγιση στο Σχολείο τους είναι αδύνατη ή επικίνδυνη, θα παρασχεθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το σύστημα του Ψηφιακού Σχολείου της ΔΔΕ Μαγνησίας. Αυτοί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης άλλου αντίστοιχου Σχολείου.
Μαθητές οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δια ζώσης μαθήματα των Σχολείων Προέλευσής τους: Σ΄ αυτούς θα παρέχεται τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολείων Υποστήριξης:
Μουσικό Σχολείο – Γυμνάσιο Βόλου 7ου Γυμνασίου Βόλου
Μουσικό Σχολείο – ΓΕΛ Βόλου 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Γυμνάσιο Τσαγκαράδας 7ου Γυμνασίου Βόλου
Γενικό Λύκειο Τσαγκαράδας 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Γυμνάσιο Ζαγοράς 7ου Γυμνασίου Βόλου
Γενικό Λύκειο Ζαγοράς 6ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Γυμνάσιο Ιωλκού 7ου Γυμνασίου Βόλου
  • Στους μαθητές των 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, στα οποία θα παρέχεται δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά η προσέγγιση στο Σχολείο τους ή το ΕΚ είναι αδύνατη ή επικίνδυνη, θα παρασχεθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση με το σύστημα του Ψηφιακού Σχολείου. Αυτοί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης άλλου ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Σε κάποιες περιπτώσεις (αναφέρονται κατωτέρω) θα παρακολουθούν τηλεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς των ιδίων των σχολείων τους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί όπως ακολουθεί:
Μαθητές των σχολείων Προέλευσης: 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα δια ζώσης μαθήματα των Σχολείων τους Σ΄ αυτούς θα παρέχεται τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολείων Υποστήριξης:
Μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Α’ τάξη
Μαθητές Β’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Γενικής Παιδείας 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Β’ τάξη μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθητές Β’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Ειδικότητας 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Β’ τάξη μαθήματα Ειδικότητας
Μαθητές Γ’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Γενικής Παιδείας Γ’ τάξη ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Γενικής Παιδείας από διαθέσιμους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου Προέλευσης
Μαθητές Γ’ τάξης ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Ειδικότητας Γ’ τάξη ΕΠΑΛ μαθήματα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Ειδικότητας από διαθέσιμους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου Προέλευσης