Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023 07:43
ΒόλοςΤοπικά

Οι μετρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 2 Ιουνίου μέσο όρο τιμών  27 μg/m3, στις 3 Ιουνίου μέσο όρο τιμών  38 μg/m3, στις 4 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών  36 μg/m3 και  στις 5  Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 35 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 2 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών  12 μg/m3, στις 3 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 13 μg/m3,  στις 4 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 14 μg/m3 και  στις 5  Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 16 μg/m3.  Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr