Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024 04:57
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νοθεύουν τη βενζίνη με λάδι -Η νέα μόδα και τα πρόστιμα-μαμούθ σε βενζινάδικα


Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθεί να βάλει πρατηριούχος α ο οποίος διακινούσε βενζίνη που είχε αναμειχθεί με λάδια πετρελαίου. Τι έδειξε ο έλεγχος.

Πρόστιμο-μαμούθ επιβλήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διενεργεία ελέγχου, διακινούσε νοθευμένο καύσιμο.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτος, το δείγμα 95άρας αμόλυβδης βενζίνης βρέθηκε νοθευμένο σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν αρωματικές ενώσεις και κυρίως τολουόλιο. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο πρατήριο ανήλθε σε 150.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 που ορίζει τα όρια προστίμου ανά κατηγορία παραβάσεων, όταν τα δείγματα καυσίμων, που λαμβάνονται από τα ΚΕΔΑΚ κατά τους επιτόπιους ελέγχους αυτών, προκύπτουν από τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μη κανονικά λόγω ανάμειξής τους με άλλα προϊόντα ή ουσίες, επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 15.000 ευρώ και φτάνουν έως και τα 304.850 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Με την υπ’ αρ. 369087/27-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) στην εταιρεία «…» με έδρα επί της Κηφισού «…», για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 RON που λήφθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων βρέθηκε, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ., ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν αρωματικές ενώσεις (κυρίως τολουόλιο) διότι:

α) απουσιάζει πλήρως ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη αντί του προβλεπόμενου 3,0mg/l και
β) περιέχει αρωματικές ενώσεις σε ποσοστό περίπου 39,8% v/v αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 35% v/v, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 πίνακας 8.1β της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.