MobileΒόλοςΤοπικά

Μόνιμη επιτροπή για την αέρια ρύπανση συστήνουν οι επιστημονικοί φορείς στον Βόλο

Tη σύσταση μόνιμης κοινής επιστημονικής επιτροπής που θα αναλάβει να βοηθήσει στο θέμα της αέριας ρύπανσης το επιστημονικό έργο των διοικητικών αρχών αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων του Βόλου που συμμετείχαν προχθές το βράδυ σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας.

Σε κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφεται από τους προέδρους των φορέων που συμμετείχαν, ήτοι από τους Ευθ. Τσάμη (ΙΣΜ), Νάνσυ Καπούλα (ΤΕΕ Μαγνησίας), Χρήστο Στρατηγόπουλο (Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου), Κων. Ματσιόλη (Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας), Αικατερίνη Κλάρα (Οδοντιατρικό Συλλόγου Μαγνησίας), Κων. Λάμπρο (Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας) και Γιάννη Σακκόπουλο (γ.γ. Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών), γίνεται γνωστό πως η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, με σκοπό «την αρτιότερη και πλέον συστηματική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων/προτάσεων επίλυσης, άλλως άμβλυνσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν, μέσω της λειτουργίας της, με αποδέκτες αυτών (συμπερασμάτων/προτάσεων) τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης)».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα έχει προεχόντως συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο την επιστημονική υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων διοικητικών αρχών, μη αποκλειομένης της δημοσιοποίησης των απόψεών της στο ευρύτερο κοινό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων διοικητικών Αρχών ή φορέων της ιδιωτικής οικονομίας συνιστούν άμεσες ή έμμεσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σχετικές διαπιστώσεις της και εισηγείται στους Φορείς που την συγκροτούν την από κοινού λήψη κατάλληλων διοικητικών, αλλά και ένδικων μέτρων κατά των υπαιτίων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κατ ́ αρχήν συζήτησης των οικείων θεμάτων ενδιαφέροντος της Επιτροπής στην προχθεσινή σύσκεψη επισημάνθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης από τις αρχές ( Περιφέρεια Θεσσαλίας) πάνω στο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για τον εντοπισμό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη μέθοδο, των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημικής οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου.

Επίσης τονίστηκε η ανάγκη λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης των τιμών ρύπων της αέριας μέτρησης, με δημοσιοποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις της ενωσιακής (Ε.Ε.) περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ τέλος έγινε αναφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και συνέχισης της Επιδημιολογικής Μελέτης των επιπτώσεων στην υγεία από τις υπερβάσεις στις τιμές των ρυπαντών.

Διαψεύδεται δημοσίευμα

Σε δεύτερη ανακοίνωση που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των ίδιων επιστημονικών φορέων αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας του Βόλου που αναφερόταν στην προχθεσινοβραδινή κοινή σύσκεψη των επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας, που συγκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, τονίζονται τα εξής:

  • Το ανυπόγραφο δημοσίευμα βρίθει ανακριβειών με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση, τόσο στους πολίτες όσο και τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη, δημιουργώντας πλήθος ερωτηματικών για την σκοπιμότητά του.
  • Επιστημονικές αναλύσεις και συζητήσεις σε μια συνάντηση που διήρκησε πάνω από τρεις (3) ώρες, μεταφέρθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και νόημα στο δημοσίευμα, χωρίς να έχουν καμία σχέση σε πολλά από αυτά, με τα όσα πραγματικά ειπώθηκαν.
  • Η Επιτροπή των επιστημονικών φορέων που θα συνέρχεται σε τακτές συνεδρίες είναι η μόνη αρμόδια να δημοσιοποιεί τα ακριβή συμπεράσματα της, ενημερώνοντας τους πολίτες χωρίς να δημιουργούνται σε αυτούς ενδοιασμοί και ερωτηματικά»
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com