Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 18:32
ΜαγνησίαΤοπικά

Μόλις στο 5,95% η προσέλευση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου σήμερα στα σχολεία της Μαγνησίας


Περαιτέρω μείωση σημείωσε σήμερα η προσέλευση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα σχολεία της Μαγνησίας, που έφτασε μόλις το 5,95%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για όλες τις τάξεις του Λυκείου ήταν 13,96%. Στα Γυμνάσια του Νομού το ποσοστό προσέλευσης των μαθητών κυμάνθηκε σήμερα στο 50,56% και στα ειδικά σχολεία στο 73,81%.

ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΛ Αριθμός  μαθητών που αναμένονταν Αριθμός μαθητών που προσήλθαν Προσήλθαν μαθητές όλων των τάξεων (%) Προσήλθαν μαθητές Γ Λυκείου(%)
Αστικές Περιοχές ΓΕΛ, Μουσικό: 2038 269 13,20 3,62
Ημιαστικές Περιοχές ΓΕΛ, ΛΤ: 428 214 50,00 29,63
ΕΠΑΛ: 1566 80 5,11 3,05
Σύνολο ΔΔΕ Μαγνησίας: 4032 563 13,96 5,95

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Αριθμός  μαθητών που αναμένονταν Αριθμός μαθητών που προσήλθαν Προσήλθαν μαθητές (%)
Αστικές Περιοχές Γυμνάσια: 2852 1351 47,37
Ημιαστικές Περιοχές Γυμνάσια: 540 364 67,41
Σύνολο ΔΔΕ Μαγνησίας: 3392 1715 50,56

 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αριθμός  μαθητών που αναμένονταν Αριθμός μαθητών που προσήλθαν Προσήλθαν μαθητές (%)
Σύνολο ΔΔΕ Μαγνησίας: 84 62 73,81