MobileΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορονοϊός: Υπερωρίες για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε καραντίνα – Πώς θα γίνονται

Με υπερωρίες έως τριών ωρών ημερησίως θα αναπληρώνουν τον χρόνο της προληπτικής καραντίνας των επτά ή 14 ημερών οι εργαζόμενοι. Αυτό προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω καραντίνας, που θεσμοθετεί το υπουργείο Εργασίας, όπως έχει αποκαλύψει το ethnos.gr.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το νέο πλαίσιο προβλέπει πως ο εργαζόμενος που μπαίνει σε προληπτική καραντίνα για επτά ή 14 ημέρες, όπως απαιτεί ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορονοϊού, θα λαμβάνει κανονικά τον μισθό του και θα καλύπτονται οι εισφορές του από τον εργοδότη, αλλά όταν επιστρέφει θα πρέπει να αναπληρώνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της καραντίνας, εφόσον δεν είναι εφικτή η λύση της τηλεργασίας

Η αναπλήρωση θα γίνεται σε χρονικό εύρος 4μήνου και έως τα τέλη του 2020, με επιπλέον απασχόληση έως και τρεις ώρες ημερησίως, πέραν του ημερήσιου ωραρίου του μισθωτού, χωρίς αμοιβή υπερεργασίας ή υπερωρίας και μέχρι να αναπληρωθεί ο χρόνος της καραντίνας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας.

Το νέο μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας λόγω κορονοϊού και αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους που δεν νοσούν οι ίδιοι αλλά πρέπει να μπουν σε καραντίνα στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κατ αρχήν την εφαρμογή τηλεργασίας.

Εναλλακτικά και μόνο εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπληρώσουν το διάστημα της απουσίας λόγω της προληπτικής καραντίνας, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ειδικότερα προβλέπεται απασχόληση πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου και έως 3 ώρες ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, εντός 4 μηνών από τη λήξη της καραντίνας του εργαζόμενου και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, μέχρι της συμπλήρωσης του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε ο μισθωτός κατ’ οίκον.

Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα απουσίας του εργαζομένου λόγω της προληπτικής καραντίνας το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του. Ο χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση εργαζόμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά το χρόνο αναπλήρωσης της απουσίας του από την εργασία, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

Νέα δέσμη μέτρων

Η νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να κατατεθεί ακόμη και αύριο στη Βουλή προβλέπει επίσης :

  1. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «Συν-Εργασία» έως 31/12/2020 για όλες τις επιχειρήσεις –εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Υπενθυμίζεται πως ο μηχανισμός ισχύει ήδη έως το τέλος του έτους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών. Η ρύθμιση έχει στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και την αποφυγή απολύσεων κατά το χρονικό διάστημα ένταξης των εργαζομένων στον μηχανισμό. Υπενθυμίζεται πως πλέον επιδοτούνται 100% οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές και εργατικές, για τον χρόνο εργασίας που χάνεται, ενώ στον μηχανισμό εντάσσονται και οι εποχικοί με πρόσληψη μετά τις 30 Μαίου και έως 10/8. Με μείωση 50% του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης πληρώνει το 50% του καθαρού μισθού και το 50% των ασφαλιστικών εισφορών. Αντίστοιχα το κράτος πληρώνει το 60% του μισού καθαρού μισθού και το υπόλοιπο 50% των ασφαλιστικών εισφορών.
  2. Επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Οκτώβριο θα δικαιούνται ειδική αποζημίωση έως 534 ευρώ. Διαφορετικά θα λάβουν 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα με ΠΝΠ οι αναστολές επεκτάθηκαν χρονικά ώστε να καλύψουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο επιχειρήσεις επισιτισμού, πολιτισμού, αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ. Με τη νέα ρύθμιση η χρονική επέκταση καταλαμβάνει πλέον και τον Οκτώβριο.
  3. Θεσπίζεται οικονομική στήριξη καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού που θα έχουν εγγραφεί έως 30 Σεπτεμβρίου στην «Εργάνη», καθώς και ξεναγών με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα και για 2 μήνες. Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν λάβει μόνο τα 800 ευρώ της αρχικής αποζημίωσης από το ξέσπασμα της πανδημίας. Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr)
  4. Παρατείνεται μέχρι τέλος του 2020 το νέο έκτακτο πλαίσιο της τηλεργασίας που προβλέπει την δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς εξ αποστάσεως απασχόληση χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου.

 

Πηγή: ethnos.gr

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com