1 2
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024 06:12
ΕΛΛΑΔΑΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Κορωνοϊός – ΕΟΦ: Διερευνώνται 21 θάνατοι και 1.600 αναφορές για παρενέργειες από το εμβόλιο κατά της Covid


Περισσότερες από 1.600 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες και 21 για θανάτους ελέγχονται από τις υγειονομικές αρχές ως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΟΦ. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην έκθεση «Συγκεντρωτικά στοιχεία Ε.Ο.Φ. για αναφορές στην Ελλάδα εικαζόμενων Ανεπιθύμητων Ενεργειών Εμβολίων έναντι της COVID-19 για το έτος 2022».

Στην έκθεση καταγράφονται συνολικά αναφορές εικαζόμενων Ανεπιθύμητων Ενεργειών που υποβλήθηκαν στον ΕΟΦ το 2022 με την Κίτρινη Κάρτα και αφορούν σε περιστατικά που έλαβαν χώρα τόσο το 2022, όσο και το 2021. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε ποσοστό του αριθμού των αναφερομένων ΑΕ ανά αριθμό δόσεων εμβολίων. Το σύνολο των αναφορών έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή βάση (EudraVigilance).

Για το 2022, από το σύνολο των 1.633 αναφορών οι 1.344 δηλώθηκαν ως σοβαρές, ενώ το 40% αφορά σε ηλικίες 30-49 ετών. Ακόμη 6 στις 10 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες έγιναν από γυναίκες.

Επίσης το 2022 αναφέρθηκαν 21 περιστατικά θανάτου ενώ συνολικά έχουν αναφερθεί 63, εκ των οποίων τα 38 έλαβαν χώρα το 2021, ενώ για τα 4 δεν υπάρχει η σχετική πληροφορία.

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση:

-2 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι έχουν πιθανότητα συσχέτισης με τον εμβολιασμό (possible), 1 με το Comirnaty (Pfizer)και 1 με το Vaxzevria (AstraZeneca)
-12 από τις αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν πιθανή η συσχέτισή τους με τον εμβολιασμό (unlikely)

-14 από τις αναφορές αυτές δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αποσταλεί (unassessable)

-35 αναφορές δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους), διότι αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ιατροδικαστικών εκθέσεων και άλλες πληροφορίες).

Σημειώνεται ότι το 2022 πραγματοποιήθηκαν 4.547.117 δόσεις με όλα τα εμβόλια έναντι της Covid-19, εκ ων οποίων:

-4.050.772 με το Comirnaty (Pfizer)
-278.123 με το Spikevax (Moderna)
-118.128 με το Jcovden (Janssen
-9.094 με το Nuvaxov (Novavax)

Σχετικά δε με τις αναφερόμενες ως σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες, οι περισσότερες αφορούσαν σε Διαταραχές του νευρικού, του μυοσκελετικού και του καρδιαγγειακού συστήματος.