MobileΒόλοςΤοπικά

Γηροκομείο: Νέα δικαίωση για το Διευθυντή, απόφαση – κόλαφος για Πρόεδρο & ΔΣ

Νέα δικαίωση για το Διευθυντή του Γηροκομείου, Γιώργο Ραπτόπουλο, που παράλληλα συνιστά και ηθική αποδοκιμασία της συμπεριφοράς του προέδρου του Ιδρύματος, Παύλου Πάνου, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, που με οριστική του απόφαση:

1) αναγνώρισε την ακυρότητα της από 22/02/19 καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του Ραπτόπουλου

2) υποχρέωσε το Ίδρυμα να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της εργασιακής του σύμβασης

3) απείλησε σε βάρος του Ιδρύματος χρηματική ποινή ύψους 100€ για κάθε ημέρα που το Ίδρυμα δεν θα αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του Ραπτόπουλου

4) υποχρέωσε να καταβάλλει το Ίδρυμα στον Ραπτόπουλο αποδοχές υπερημερίας από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 ύψους 1775,86 € μηνιαίως νομιμοτόκως ( προσωρινό εκτελεστό για το ποσό των 5.330€)

5) αναγνώρισε ότι το Ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλλει στον Ραπτόπουλο το ποσό των 2.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, αναγνωρίζοντας η απόφαση ότι ο Ραπτόπουλος υπέστη επαγγελματική μείωση και ηθική βλάβη από την προσβολή της προσωπικότητας του στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση του Ραπτόπουλου τυγχάνει « άκυρη ως καταχρηστική διότι έλαβε χώρα λόγω έχθρας και εμπάθειας καθώς και λόγω της συμπεριφοράς του Ραπτόπουλου περί της διεκδίκησης των εργασιακών του δικαιωμάτων μη αρεστής στον εργοδότη » .

Μάλιστα το δικαστήριο ήχθη στην κρίση ότι « αιτία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας του Ραπτόπουλου δεν αποτέλεσε συμπεριφορά του συνδεόμενη με την αποδοτική άσκηση της εργασίας του , δοθέντος ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έως τότε αξιόλογη πορεία του, χωρίς μάλιστα να εκφραστεί εναντίον του κανένα παράπονο και χωρίς επιβολή ουδεμίας πειθαρχικής ποινής, αλλά η έχθρα και το κλίμα εμπάθειας που δημιουργήθηκε αρχικά μεταξύ Ραπτόπουλου και Πάνου λόγω της μεταξύ τους αντιπαράθεσης για τα προαναφερθέντα τιμολόγια, και εν συνεχεία και μετά την προσφυγή του Ραπτόπουλου ενώπιον του ΣΕΠΕ με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος , τα οποία υιοθέτησαν τις θέσεις του Προέδρου».

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη με ενδιαφέρον αναμένεται το εάν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις , όπως θα ανέμενε κανείς στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης ενός Ιδρύματος και της διαφύλαξης των οικονομικών του συμφερόντων , προκειμένου να μην χρειαστεί να καταβάλλει την ορισθείσα από το δικαστήριο ποινή των 100€ ημερησίως στον Ραπτόπουλο. Φυσικά δεν αμφισβητείται το δικαίωμα περαιτέρω ασκήσεως ενδίκων μέσων για τους διαδίκους. Σίγουρα όμως η απειλή χρηματικής ποινής των 100€ ημερησίως καθώς και οι επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τον Ραπτόπουλο θέτουν προ των ευθυνών τους τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος.

Το ιστορικό της αντιδικίας

Περί τα μέσα του Μαΐου του 2016 το Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου ζητούσε να προσλάβει Διευθυντή. Σχετικά δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο ανακοίνωση- αγγελία για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν της οποίας υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας ο Ραπτόπουλος Γεώργιος μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ( βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, ΔΑΤ κλπ).

Μετά τον έλεγχο των φακέλων και την ατομική συνέντευξη από το σύνολο των πέντε μελών του ΔΣ του Ιδρύματος και ανάμεσα σε 33 υποψηφίους

επελέγη ομόφωνα για τη θέση του Διευθυντή ο Ραπτόπουλος Γεώργιος από τα ίδια τα μέλη του ΔΣ , τα οποία αποτελούσαν και την Επιτροπή Επιλογής. Το ΔΣ –Επιτροπή Επιλογής αποτελείτο από τους κάτωθι : Πάνο Παύλο Ζιγγιρίδη Ευθύμιο, Σταμοπούλου Όλγα, Καρατζούνη Ελευθερία και Πάππα Αικατερίνη. Οι παραπάνω ομόφωνα έκριναν ότι τα προσόντα του Ραπτόπουλου ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος κατά τον χρόνο επιλογής του και προέβησαν στην κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα ενός έτους.

Έπειτα από έναν χρόνο η σύμβαση του Ραπτόπουλου ανανεώθηκε σε αορίστου χρόνου ως πλέον Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος. Για δυόμιση και πλέον έτη σύσσωμο το Δ.Σ. εξέφραζε την πλήρη ικανοποίηση του από την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Διευθυντή σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς του. Τον Μάιο του 2018 ο Ραπτόπουλος διαπίστωσε ότι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ Πάνος συναλλασσόταν με το Ίδρυμα κατά παράβαση σχετικής ληφθείσας απόφασης του ΔΣ του Ιδρύματος και μάλιστα εν μέσω ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και εν μέσω προκαταρκτικής έρευνας της Εισαγγελίας Βόλου για συναλλαγές του κ Πάνου με το Ίδρυμα προηγούμενων ετών.

Ο Παύλος Πάνος προμήθευε στο Ίδρυμα προϊόντα από την επιχείρησή του , τα οποία σύμφωνα με τα όσα διατείνεται ο Ραπτόπουλος ,εξοφλούντο από το ταμείο του Ιδρύματος χωρίς να αποδεικνύεται η παραλαβή των αναγραφόμενων στα τιμολόγια προϊόντων. Αποτέλεσμα τούτων ήταν η ριζική αλλαγή στις σχέσεις του Διευθυντή με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Μάλιστα, η ανωτέρω διαπίστωση του Διευθυντή οδήγησε την τότε ταμία του ΔΣ του Ιδρύματος κ Αικατερίνη Πάππα στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς τον Ιούλιο 2018 στην Εισαγγελία Βόλου.

Κατόπιν τούτων αιφνιδίως και χωρίς σχετική απόφαση ΔΣ ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δεν δίστασε να μειώσει τον μισθό του Ραπτόπουλου τον Οκτώβριο του 2018, γεγονός που πυροδότησε νέες προστριβές και οδήγησε στην προσφυγή του Ραπτόπουλου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επικαλούμενος μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του. Εν συνεχεία και μετά από προαναγγελίες του κ Πάνου περί εξελίξεων που αφορούν τον Διευθυντή, ο κ Πάνος έχοντας την υποστήριξη των δύο νεοεισερχόμενων μελών του ΔΣ του Ιδρύματος ( μόλις το Νοέμβριο του 2018 ) , κ Αφροδίτης Πουρναράκη και Ιωάννας Νεστορίδου, εκκίνησε για πρώτη φορά διαδικασία ελέγχου των προσόντων του Ραπτόπουλου για τη θέση εργασίας για την οποία είχε προσληφθεί δυόμιση χρόνια πριν θέτοντας ζήτημα νομιμότητας αυτής. Στο σημείο αυτό δέον όπως τονιστεί ότι τα δύο έτερα παλαιά μέλη , Ζιγγιρίδης και Πάππα , που μαζί με τον Παύλο Πάνο συμμετείχαν στο ΔΣ και την Επιτροπή Επιλογής του Ραπτόπουλου στη θέση του Διευθυντή , διαφώνησαν με την εισήγηση του Πάνου, ενώ όπως προαναφέρθηκε αρωγοί στις θέσεις του στάθηκαν οι κυρίες Πουρναράκη – Νεστορίδου , μέλη του ΔΣ μόλις από το Νοέμβριο του 2018.

Τελικά μετά από τέσσερα Διοικητικά Συμβούλια σχετικά με το παραπάνω θέμα αποφασίστηκε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Ραπτόπουλου την 21/02/19.Η απόφαση της απόλυσης ελήφθη μόνο από τα τρία μέλη , Πάνο – Πουρναράκη – Νεστορίδου και εν απουσία των δύο παλαιών μελών , Ζιγγιρίδη και Πάππα, οι οποίοι σε όλα τα προηγούμενα ΔΣ διατείνονταν ότι η πρόσληψη του Ραπτόπουλου ήταν καθόλα νόμιμη.

Τελικά ο Ραπτόπουλος διακιώθηκε και από την Ελληνική Δικαιοσύνη αρχικά με την υπ αριθμ 656/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της κ Προέδρου Πρωτοδικών Βόλου , η οποία υποχρέωσε το Ίδρυμα να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του Ραπτόπουλου καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές του , μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της αγωγής του, καταδικάζοντας ταυτόχρονα το Ίδρυμα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως στην Απόφαση (επανατοποθέτηση) στην καταβολή στον Ραπτόπουλο χρηματικής ποινής 50 € ημερησίως για κάθε ημέρα που το Ίδρυμα δεν θα αποδέχεται τις υπηρεσίες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα δεν συμμορφώθηκε με την παραπάνω δικαστική απόφαση προτιμώντας να καταβάλλει τόσο μισθό στον σημερινό Διευθυντή του Ιδρύματος όσο και στο Ραπτόπουλο , καθώς και το πρόστιμο των 50€ ημερησίως στον Ραπτόπουλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος. Μάλιστα ο ίδιος ο Παύλος Πάνος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ( 06-11-19) δήλωσε ότι η δικαιοσύνη έκανε λάθος και ότι με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος ο Ραπτόπουλος δεν επανατοποθετείται και δεν μπορεί να εργαστεί διότι δεν έχει τα προσόντα της αγγελίας .

Μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής τα ίδια τρία μέλη του ΔΣ , Πάνος – Νεστορίδου- Πουρναράκη, με μειοψηφία του Ευθύμη Ζιγγιρίδη, αποφάσισαν την αποπομπή από το ΔΣ της κ Αικατερίνης Πάππα , η οποία υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου τη νομιμότητα της πρόσληψης Ραπτόπουλου, και απέστειλαν σχετικό αίτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία απεδέχθη σχετικώς.

Μετά την απόλυση Ραπτόπουλου όπως ο ίδιος υποστηρίζει στο ίδιο κλίμα εμπάθειας που αναφέρεται στην εκδοθείσα οριστική απόφαση του Δικαστηρίου υπεβλήθησαν κατά του Ραπτόπουλου τρεις μηνύσεις , προφανώς για να δημιουργηθούν λόγοι μη επανατοποθέτησής του .

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com