Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024 14:36
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό νομοσχέδιο: «Παράθυρο» ευκαιρίας για εξώδικη επίλυση υποθέσεων που λιμνάζουν στα δικαστήρια


Ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας να κλείσουν τις εκκρεμότητες που έχουν με την Εφορία και οι οποίες και εκκρεμούν στα δικαστήρια ανοίγει το υπουργείο Οικονομικών για τους φορολογούμενους, μέσα από σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν φορολογικές υποθέσεις οι οποίες και εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο και το περιεχόμενο της ρύθμισης όσοι υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών έως και τις 30 Ιουνίου 2024 και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής θα κερδίσουν «κούρεμα» έως 75% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις και εξόφληση της οφειλής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα αυτή δυνατότητα αφορά μεγάλο αριθμό υποθέσεων που λιμνάζουν για χρόνια στα δικαστήρια και περιλαμβάνεται στο άρθρο 48 του φορολογικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους με φορολογικές διαφορές που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εκ νέου και για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους.

Όπως προβλέπει η νέα αυτή διάταξη, η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Από το Νοέμβριο του 2020 έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή 5.349 υποθέσεις στις οποίες έχουν καταλογιστεί φόροι ύψους 901,5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά εφετεία ανέρχονται σε 4.789 ενώ άλλες 600 υποθέσεις είναι τελωνειακές.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλείσουν τις φορολογικές υποθέσεις τους μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.

2. Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

3. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.

4. Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή η δύο τελευταίες ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.