1 2
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024 22:35
ΒόλοςΤοπικά

Ευφυείς ψηφιακούς υδρομετρητές προμηθεύεται και εγκαθιστά η ΔΕΥΑΜΒ


Στην προμήθεια 22.000 ευφυών ψηφιακών υδρομετρητών AMR (Automatic Meter Reading) προχωρά η ΔΕΥΑΜΒ η οποία θα τους εγκαταστήσει  σε οικιακούς καταναλωτές σε ζώνες ύδρευσης του δικτύου διανομής.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιχείρησης έρχεται προς έγκριση η μελέτη των τευχών δημοπράτησης και οι όροι του διαγωνισμού για την προμήθειά τους, με προϋπολογισμό 8.985.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με αυτή τη σύμβαση η ΔΕΥΑΜΒ επιχειρεί την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας που διαθέτει η υπηρεσία σχετικά με τη μείωση των απωλειών νερού, τη διαρκή οnline παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ύδρευσης και την αύξηση της ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές.

Η εφαρμογή του συστήματος θα φέρει στην Υπηρεσία και στον καταναλωτή σημαντικά πλεονεκτήματα όπως δικαιότερη και ακριβέστερη τιμολόγηση και χρέωση των καταναλωτών, αποφυγή λαθών χρεώσεων που δημιουργούν παράπονα από τους καταναλωτές, αποφυγή όχλησης των καταναλωτών για τη λήψη των ενδείξεων και μάλιστα σε τακτική βάση, καθώς και δυνατότητα καλύτερης συνολικά διαχείρισης του πόσιμου νερού.

Επίσης δίνεται η δυνατότητας λήψης αποφάσεων βάση ασφαλών και πραγματικών στοιχείων, μειώνεται ο χρόνος συλλογής δεδομένων μετρήσεων και ελαχιστοποιείται το κόστος ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να ανιχνευτούν εσωτερικές διαρροές στα δίκτυα των καταναλωτών, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφοροποιημένης τιμολογιακής πολιτικής και η εύκολη μετάβαση στοιχείων τιμολόγησης σε αλλαγές χρήσης ή ιδιοκτητών κατοικιών.

Εκτός από τους 22.000 ευφυείς μετρητές, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης 2.000 οικιακά φρεάτια υδρομέτρων, 32 τοπικούς σταθμούς ελέγχου πίεσης που θα εγκατασταθούν σε 32 ζώνες του δικτύου διανομής, τέσσερις τηλεμετρικούς σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας νερού, που θα εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η θέση τους είναι σε απομακρυσμένα σημεία του δικτύου διανομής. Περιλαμβάνει ακόμη πέντε τοπικούς σταθμούς υπολειμματικού χλωρίου.

Για την προμήθεια του συστήματος η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του άξονα «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτική χρήσης των πόρων» του επιχειρησιακού προγράμματος «υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2014-2020.

Στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ θα εγκριθεί και  η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου «σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ». Το έργο αποτελεί υποέργο της χρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και υλοποιείται με συμφωνητικό ανάθεσης ποσού 3,1 εκ. ευρώ.