ΕλλάδαΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Νέα προνόμια και μεγαλύτερες άδειες για τους γονείς

Αναλυτικές διευκρινίσεις µε ευνοϊκό χαρακτήρα για γονείς δηµοσίους υπαλλήλους που ζητούν άδειες για την ανατροφή των παιδιών τους ή αντιµετωπίζουν ζητήµατα αναπηρίας στο οικογενειακό περιβάλλον τους, περιλαµβάνονται σε εγκύκλιο που υπέγραψε χθες η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Αναλυτικά:

  • Τρίτο τέκνο και άνω: ∆ιευκρινίζεται ότι η τρίµηνη άδεια µε πλήρεις αποδοχές που προβλέπεται για τη γέννηση «τρίτου παιδιού και άνω» δεν χορηγείται άπαξ. Με άλλα λόγια, ο υπάλληλος που αποκτά τρίτο παιδί δικαιούται τρίµηνη άδεια µε πλήρεις αποδοχές, όµως όταν αποκτήσει τέταρτο παιδί δικαιούται άλλους τρεις µήνες, και το ίδιο ισχύει για κάθε επόµενη γέννα. Η διευκρίνιση χορηγείται γιατί γίνονταν διαφορετικές ερµηνείες από κάθε υπηρεσία και είχαν τεθεί ερωτήµατα από τον Συνήγορο του Πολίτη.
  • Αδεια άνευ αποδοχών: Μπορεί να χορηγηθεί µε διάρκεια 5 έτη για «σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους» και αφού διατυπώσει γνώµη το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Εάν όµως αφορά ανατροφή παιδιού έως 6 ετών, χορηγείται και χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
  • Τετράµηνο πραγµατικής υπηρεσίας: Κάθε γονέας δηµόσιος υπάλληλος που θα λάβει άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούται έως 5 έτη, αλλά και µε ελάχιστο διάστηµα τεσσάρων µηνών. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αυτό το τετράµηνο λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τον υπολογισµό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόµατος αδείας, την επαγγελµατική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Το τετράµηνο λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ακόµη και αν συνολικά η άδεια άνευ αποδοχών δοθεί για 5 έτη.
  • Αδειες – µειωµένο ωράριο λόγω αναπηρίας: Σε υπαλλήλους µε θέµατα αναπηρίας χορηγούνται σε άλλες περιπτώσεις ειδική άδεια 22 ηµερών ετησίως και άλλοτε 1 ώρα µειωµένο ωράριο καθηµερινά. Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αυτές οι διευκολύνσεις παρέχονται αυτοτελώς και όχι σωρευτικά. Ειδικότερα, άδεια 22 ηµερών δικαιούνται οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, σε όσους έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδροµο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους µε τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή(ΔΑΔ), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται. Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ηµέρα χορηγείται σε υπαλλήλους που έχουν παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρούν.
  • Μειωµένο ωράριο και για ενήλικα ανάπηρα τέκνα: Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ηµέρα ισχύει για υπαλλήλους που: α) έχουν τέκνα µε αναπηρία και β) έχουν τέκνα ηλικίας έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Το δικαίωµα µειωµένου ωραρίου χορηγείται και στην περίπτωση που τα τέκνα ενηλικιωθούν, εάν αυτά αντιµετωπίζουν πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς ο ηλικιακός περιορισµός ισχύει µόνο για την περίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη.

 

 

Πηγή: ethnos.gr

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com