Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024 00:12
ΒόλοςΤοπικά

Δήμος Βόλου: Ξεκίνησαν και συνεχίζονται ως τις αρχές Ιουνίου εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς


Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος 2022 – 2023 άρχισαν τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2022 και θα γίνονται μέχρι και μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. www.doepap.gr. Σε εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχει τυπωθεί και επισυναφθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Κατάθεση δικαιολογητικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό.. ή ..βρεφικό.. με μοριοδότηση 2022 – 2023».
Έγκυρη θα θεωρείται η αίτηση που θα έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος). Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί στο site: www.doepap.gr. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα επάνω δεξιά στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» θα υπάρχει η επιλογή (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής).

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής και επανεγγραφής θα αναρτηθούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση και όχι με τα ονόματα των νηπίων-βρεφών που θα επιλεγούν (σύμφωνα με την υπ αριθ. 41087 Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα doepap.gr.