1 2
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024 22:22
ΒόλοςΤοπικά

Διασύνδεση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς με ΚΔΗΦ ΑμεΑ της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ


Συνάντηση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε κατά τον Μάρτιο, στο πλαίσιο διασύνδεσης των κοινωνικών δομών, μεταξύ της Κοινωνικής Λειτουργού του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ το οποίο αποτελεί δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» και της κας Κολιτσά Δήμητρας, Κοινωνικής Λειτουργού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς.

Σκοπός της διασύνδεσης αποτέλεσε η αμφίδρομη πληροφόρηση τόσο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου όσο και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ενώ στο τέλος, διανεμήθηκε έντυπο υλικό.

Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού όπου, πέραν του ειδικού σχολικού προγράμματος, δίνεται έμφαση σε ποικίλα καινοτόμα προγράμματα όπως η θεραπευτική ιππασία, οι δραστηριότητες πισίνας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα οποία επιδρούν ευεργετικά κι έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία. Παράλληλα, η ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Αγριάς με έμπειρο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, συνθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και για τις οικογένειές τους. Όπως ανέφερε η κα Κολιτσά, ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι, μεταξύ άλλων, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας σε όλα τα στάδια, από τη διαχείριση έως την αποδοχή των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού καθώς και η κατάλληλη πληροφόρηση και διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της δικτύωσης έγινε αναφορά και στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ ΑμεΑ το οποίο αποτελεί έναν χώρο ημερήσιας φιλοξενίας ατόμων με κινητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες, ατόμων με νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες διαφορετικού είδους. Στη Δομή παρέχονται προγράμματα θεραπευτικών συνεδριών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου (λογοθεραπεία, φυσικοθεραπευτική άσκηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα κι ιατρική παρακολούθηση). Βασικός σκοπός του, αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιπλέον μέσα από ατομικές κι ομαδικές συνεδρίες, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος, η καταπολέμηση των διακρίσεων για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Τέλος, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας και κοινών δράσεων στοχεύοντας στον περιορισμό του κοινωνικού στίγματος αλλά και την αποδοχή της διαφορετικότητας για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο κοινωνικό σύνολο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα κριτήρια ένταξης νέων ωφελούμενων στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Λήμνου 12 με Ελασσόνος στα Παλαιά Βόλου, καθημερινά 07:00-15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-31860 ή μέσω email: [email protected]