ΒόλοςΤοπικά

Αποτίμηση της ημερίδας για την αέρια ρύπανση από τους διοργανωτές

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας συναντήθηκαν την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου αφενός να αποτιμήσουν την διοργάνωση της εκδήλωσης που πραγματοποίησαν στις 16 Νοεμβρίου 2019 με τίτλο «Η αέρια Ρύπανση στον Βόλο», αφετέρου να προγραμματίσουν τις επόμενες πρωτοβουλίες – δράσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι στον Φορέα συμμετέχουν οι: Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση των εκπροσώπων των φορέων που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, αναφέρονται τα εξής:

  1. Αποτιμούν ως επιτυχή την προαναφερθείσα εκδήλωση, τόσο ως προς την επάρκεια, αρτιότητα και τεκμηρίωση των επιστημονικών εισηγήσεων που παρουσιάσθηκαν όσο και ως προς το ενδιαφέρον που προκάλεσαν οι πολυάριθμες παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Θεωρούν επίσης ως ικανοποιητική τη συμμετοχή του κοινού, είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως (μετάδοση της εκδήλωσης μέσω live streaming).
  2. Εκτιμούν ότι η πλήρης επιβεβαίωση της αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου έχει πλέον ενδημικά και διαχρονικά χαρακτηριστικά. Όπως αποδείχθηκε από όλες τις μελέτες που παρουσιάσθηκαν το πρόβλημα παραμένει παρά την διαφαινόμενη πτωτική τάση, τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει, καθώς και την δυσκολία συστηματικά αξιόπιστης αποτύπωσης των επιμέρους παραγόντων που συμβάλουν στην εμφάνιση του φαινομένου. Λόγω αυτών των δεδομένων αποδεικνύεται η αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης και συστηματικής λειτουργίας ενός αξιόπιστου δικτύου μετρητών αέριας ρύπανσης με συνεχή καταγραφή του προβλήματος και δημοσιοποίηση των ευρημάτων.
  3. Αναμένουν οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις που απαιτούν η έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζητήματος της αέριας ρύπανσης στον Βόλο.
  4. Αποφασίστηκε ότι το επόμενο ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας της Επιτροπής θα είναι το (ομοίως πολυσύνθετο) ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις του.
  5. Τέλος, οι υπογράφοντες Επιστημονικοί Φορείς και Σύλλογοι  χαιρετίζουν την εκφρασθείσα πρόθεση του παραρτήματος Θεσσαλίας της Ένωσης Χημικών Ελλάδος να συμμετάσχει εφεξής στην Επιτροπή Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων της Μαγνησίας, εξέλιξη που ενδυναμώνει έτι περαιτέρω την κοινή προσπάθεια, στην κατεύθυνση της ψύχραιμής και τεκμηριωμένης ανάδειξης σημαντικών για την τοπική κοινωνία ζητημάτων.