ΒόλοςΤοπικά

3.824 κλήσεις για παραβάσεις ΚΟΚ «έκοψε» το 2019 το Λιμεναρχείο Βόλου

Πλούσια είναι η δραστηριότητα σε όλους τους τομείς δράσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου το έτος 2019. Σε απολογισμό δράσεων που δημοσιοποίησε το Λιμεναρχείο παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία ανά τομέα.

Συγκεκριμένα:

1.         ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Η εφαρμογή του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας στους χώρους αρμοδιότητας από στελέχη του Λ.Σ, έχει ως αποτέλεσμα την βεβαίωση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού παραβάσεων, κυρίως στάσης και στάθμευσης αλλά και λοιπών διατάξεων του ΚΟΚ και συναφών νομοθετημάτων (Ν.3446/06, Ν.489/79 κ.λ.π).

Παραβάσεις Τροχαίας κίνησης καθώς και ύψους προστίμων ως εξής:

1) ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019: 12

2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 60 – ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: 9.577,50€

3) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.: 3824

– ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: 114.730,00€

4) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ν. 3446/06: 36 – ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: 21.730,00€

2.    ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην καθορισθείσα ζώνη λιμένα παράλληλα με τα καθήκοντα της τροχαίας αστυνόμευσης πραγματοποιούνται από στελέχη του Λ.Σ. και έλεγχοι τήρησης των διατάξεων που αφορούν τόσο το υπαίθριο εμπόριο όσο και την αγορανομία, με δεδομένο ότι το παραλιακό μέτωπο της οδού Αργοναυτών συγκεντρώνει σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (δραστηριότητα ΚΥΕ και αδειούχων στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου) και παράλληλα αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών και μονίμων κατοίκων αλλά και χώρο διεξαγωγής του συνόλου σχεδόν των εκδηλώσεων (θρησκευτικές-εορταστικές εκδηλώσεις και αγώνες κλπ) που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του Βόλου.

Ενδεικτικά για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν:

ΕΛΕΓΧΟΙ:219

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:10

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:925

3.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Επίσης για το έτος 2019 εκδόθηκαν αποφάσεις:

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ: 498 με συνολικό ύψος προστίμων 107.670,00€,

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 57 με συνολικό ύψος προστίμωv 18.930,00€.

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ: 11  με συνολικό ύψος προστίμων 33.000,00€.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 08 με συνολικό ύψος προστίμων 11.700,00€

Περαιτέρω συναφείς με τις επαγγελματικές δραστηριότητες είναι και οι αστυνομικής φύσεως άδειες που εκδόθηκαν (επαγγελματικές αλιείας, άδειες εκτέλεσης πλόων κλπ), για το έτος 2019:

1) ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ: 300

2) ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ: 568

3) ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: 57

4) ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ: 03

5) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ: 352

6) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ: 25

4.    ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Από το Λιμεναρχείο εκδόθηκαν επίσης:

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ: 491 (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ)

ΑΔΕΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ: 22

ΑΔΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 13

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:853

5.    ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019:

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ: 973

ΑΠΟΠΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ: 971

ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ: 392.540,00€

ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ: 11.330,00€

ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΙΧΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ: 47.951,00€

ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ Δ/Κ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ: 6.616,00€

Τουριστική δραστηριότητα Κ/Ζ πλοίων:

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ: 24

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ: 12079

6.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σημαντικό έργο επιτελείται επίσης και στον τομέα δίωξης ναρκωτικών ουσιών από τα στελέχη του Κ.Λ. Βόλου με σύνολο:

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:40

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ:58

7.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Κατά τους ελέγχους σε πλοία ελληνικής και ξένης σημαίας διαπιστώθηκαν:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:23

ΠΡΟΣΤΙΜΑ:24280

ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ:11

8.    ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΠΝΙΓΜΟΙ

Κατά το έτος 2019 η Υπηρεσία επιλήφθηκε σε δεκατέσσερις (14) περιπτώσεις θανάτων ανθρώπων εντός θαλάσσιου ύδατος στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας της

9.    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Τέλος κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ) εκατό είκοσι μία (121) διακομιδές ασθενών από τους λιμένες των Βορείων Σποράδων προς το λιμένα Βόλου με ιδιωτικά σκάφη, καθώς και εννέα (09) μεταφορές ασθενών με περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.