Χωρίς κατηγορία

19 οχήματα με leasing θα προμηθευτεί ο Δήμος Βόλου

Συνολικά 19 οχήματα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Βόλου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκεια πέντε ετών. Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 1.196.128,80 ευρώ και έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη τα μηχανήματα είναι αναγκαία για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο, καθαριότητας, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας, ενώ η χρηματοδοτική μίθωση (leasing) «σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων έναν μηχανισμό που παρέχει τη δυνατότητα σε έναν Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια».

Σήμερα, η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης κατά 60% λόγω των χιλιομετρικών αποστάσεων που πρέπει να διανύουν τα οχήματα για τις εργασίες αποκομιδής εντός του Δήμου και για την μετακίνησή τους μέχρι τον ΧΥΤΑ, αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία κατά 30% και απουσία τους από την αποκομιδή, αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης, αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%, σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κατά 200%, μικροσωματιδίων, θορύβου κατ΄150%, ενώ υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

«Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών» τονίζεται στη μελέτη που προβλέπει την αγορά των εξής μηχανημάτων: 2 επιβατικών οχημάτων 1.400cc DIESEL, 1 επιβατικού οχήματος 1.400cc υβριδικού, 2 ημιφορτηγών 1 τόνου κλειστού τύπου, 2 δορυφορικών απορριμματοφόρων 2,5μ3, 5 μονοκάμπινων ανατρεπόμενων ημιφορτηγών 3,5 τόνων, 3 μονοκάμπινων ημιφορτηγών ενός τόνου 4Χ2 και 4 διπλοκάμπινων ημιφορτηγών ενός τόνου 4Χ4.

Η προμήθεια, θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.