Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023 02:26
Τοπικά

Ψάρευαν παράνομα ξιφίες στη Σκιάθο

ÊÁËÕÌÍÏÓ-ÔÏ ØÁÑÅÌÁ ÔÏÕ ÎÉÖÉÁ- ÔÏ 60% Å×ÅÉ Ç ÅÎÁÃÙÃÇ ÎÉÖÉÙÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁËÕÌÍÏ,500 ÐÅÑÉÐÏÕ ÔÏÍÍÏÉ ÔÏÍ ×ÑÏÍÏ,ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ ÌÅ ÔÁ ÓÖÏÕÃÃÁÑÉÁ Ç ÊÁËÕÌÍÏÓ Å×ÅÉ ÁÓ×ÏËÅÉÁ ÌÅ ÔÇÍ ÁËÉÅÉÁ ÔÏÕ ÎÉÖÉÁ,ÐÅÑÉÐÏÕ 70 ÊÁÉÊÉÁ ÁÓ×ÏËÏÕÍÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ØÁÑÅÌÁ ÔÏÕ ÎÉÖÉÁ . ×ÈÅÓ ÅÐÅÓÔÑÅØÁÍ ÁÐÏ ÔÏ ÌÅÃÁËÏ ÔÁÎÉÄÉ,ÐÅÑÉÐÏÕ ÅÍÁ ÌÇÍÁ, ÐÏÕ ÈÁ ÖÕÃÏÕÍ ÊÁÉ ÐÁËÉ ÌÅÔÁ ÔÇ ÃÉÏÑÔÇ ÔÏÕ ÐÁÓ×Á

Σε έλεγχο που διενήργησαν λιμενικοί χθες Δευτέρα σε επαγγελματικό σκάφος μεταφοράς ψαριών, στην περιοχή «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ» Ν. Σκιάθου, βρέθηκαν πάνω στο σκάφος τρεις ξιφίες, οι οποίοι είχαν αλιευτεί από επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, το οποίο δεν κατείχε την προβλεπόμενη ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Μετά τον έλεγχο το Λιμεναρχείο Σκιάθο επέβαλλε πρόστιμο ενώ κατάσχεσε τους ξιφίες που στη συνέχεια παραδόθηκαν, κατόπιν συνεννόησης, για φιλανθρωπικό σκοπό, στον Ιερό  Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, στην μονή Ευαγγελιστρίας νήσου Σκιάθου καθώς και στoν Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προκειμένου διατεθούν περαιτέρω σε άπορες οικογένειες του νησιού.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com