Τοπικά

Τσαλίκη: Να ζητήσει συγνώμη η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανευθυνότητα της

Επανέρχεται στο θέμα της ΑΓΕΤ η παράταξη “Θεσσαλών Συμπολιτεία” με νεα της ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στην περιφερειακή αρχή:

Μετά από αίτηση κατάθεσης εγγράφων εκ μέρους της παράταξής μας για το θέμα της ΑΓΕΤ, μας απεστάλη μεταξύ άλλων, το από 12 Μαΐου 2015, Πρακτικό Επιτόπιου Ελέγχουσύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3982/2011, και θέμα:«Λειτουργία εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ Ηρακλής στα Αστέρια Αγριάς».

Το έγγραφο δεν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, ούτε ΑΔΑ ανάρτησης στην Διαύγεια.

Στο έγγραφο αυτό, που συντάχθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Χορήγησης ΑδειώνΑνάπτυξηςΕνέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσηςΑνάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και τίθεται υπόψητης κας Αντιπεριφερειάρχη, αναφέρονται επί λέξει τα παρακάτω:

«…Τέλος, η εταιρεία, έχοντας την ανωτέρω ΑπόφασηΈγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σ.σ. αρ.πρωτ.184437/10-01-2014 απόφαση του Υπουργού́ Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), που της επιτρέπει την ελεγχόμενηκαύση εναλλακτικών καυσίμων, σε υποκατάσταση

 των συμβατικών, ενημέρωσε την υπηρεσία μας, με το από́ 04-02-2015 (με αρ. πρωτ. 670 της υπηρεσίας μας) έγγραφό της ότι έχει προχωρήσει, από́ τις 02 Φεβρουαρίου 2015, στην καύση εναλλακτικών καυσίμων.

 Το εν λόγω εναλλακτικό́ καύσιμο που χρησιμοποιεί́ η εταιρεία αποτελεί καύσιμο με κωδικό́ στον Ευρωπαϊκό́ Κατάλογο Αποβλήτων 19.12.10 σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 200/532/ΕΚ της επιτροπής για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί́ και ισχύει».

Και στη συνέχεια:

«Το εναλλακτικό́ καύσιμο σύμφωνα με τις αναλύσεις που πραγματοποιηθήκαν σε εργαστήρια ποιοτικού έλεγχου και οι οποίες  συνοδεύουν το καύσιμο κατά την παραλαβή του, περιέχει κυρίως τεμαχισμένο χαρτί, πλαστικό και ξύλο, έχει κοκκομετρία που κυμαίνεται από 35 έως 40 mm και η μέση χημική του σύσταση αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα » (σ.σ. ακολουθεί πίνακας).

Τόσο από το συγκεκριμένο έγγραφο όσο και από άλλα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας, πέραν της ανεύθυνης στάσης της Περιφερειακής Αρχής, προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή, θεσμική και τεκμηριωμένη συζήτηση με συγκεκριμένα δεδομένα, και στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, με ταυτόχρονη πλήρη ενημέρωση, αλλά και συμμετοχή στις διαδικασίες.

Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να περισώσει την ελάχιστη αξιοπιστία διακυβέρνησης, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για τις υποκριτικές ανακοινώσεις της, όπου εμφανιζόταν έκπληκτη και οργισμένη για το ζήτημα, αποσείονταςόπως πάντα, τις δικές της ευθύνες.

Προτείνουμε την άμεση επανεργοποίηση της Επιτροπής Κοινωνικής Διαβούλευσης για την ΑΓΕΤ, καθώς και της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας καταγραφής των ρύπων. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com