Τοπικά

Τροποποίηση προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων

Από την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Βόλου εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση :

Λόγω βλαβών στα απορριμματοφόρα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 3038, ΚΗΗ 3039 και ΚΗΗ 3008 (ανακύκλωσης), τροποποιήθηκε εκτάκτως το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων ως εξής :

-Συνοικία Νέας Δημητριάδας σήμερα Δευτέρα 28/3/2016 αποκομιδή απορριμμάτων ώρα 9.30 π.μ. αντί 4.00 π.μ.

-Συνοικία Καραγάτς σήμερα Δευτέρα 28/3/2016 αποκομιδή απορριμμάτων ώρα 9.30 π.μ. αντί 4.00 π.μ.

Το ίδιο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και αύριο για τα ανακυκλώσιμα υλικά.