Τοπικά

Το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στον Δήμο Βόλου

Από την 1η Ιουλίου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νόμος που αφορά τη νέα νομοθετική ρύθμιση περί ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων.

Το νέο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας φαρμακείων σε ότι αφορά τα φαρμακεία του Δήμου Βόλου που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των φαρμακείων της δύναμης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας θα είναι το εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ. και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 17:00μ.μ. έως και 21:00μ.μ. Σάββατο κλειστά, Κυριακή υποχρεωτική αργία.

Η διημέρευση θα αρχίζει από 08:00 π.μ. έως 21:00μ.μ., η δε διανυκτέρευση από 21:00μ.μ. έως 08:00π.μ..  Επιπλέον, για τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή η διανυκτέρευση θα είναι χωρίς τη μεσημεριανή διακοπή από το πρωί 08:00π.μ. έως 08:00π.μ. της επόμενης ημέρας(δηλαδή 24 ώρες).

Κατ’ εξαίρεση του υποχρεωτικού ωραρίου υπάρχει το ωράριο όσων φαρμακοποιών ακολουθούν διευρυμένο ωράριο και οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει τις ώρες και μέρες που επιθυμούν για τους επόμενους 2 μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο), όπως ο νόμος ορίζει.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να το δηλώνουν ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τόσο στο Φαρμακευτικό Σύλλογο όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (δηλαδή για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος πρέπει να δηλωθεί μέχρι την 31η Ιουλίου) κ.ο.κ.., όπως αναφέρονται με λεπτομέρειες στην σχετική απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την νέα κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παράλειψη της δήλωσης ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.

Σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία, που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση διημέρευσης  και διανυκτέρευσης

Επιπλέον αυτών, με τον νέο νόμο τονίζεται, ότι τα φαρμακεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου επιστημονικού υπεύθυνου φαρμακοποιού και προβλέπονται αυστηροί έλεγχοι από τους αρμοδίους με τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000€ έως 30.000€.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών για τα εφημερεύοντα φαρμακεία που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου 2018 καθώς και όσα έχουν επιλέξει διευρυμένο ωράριο, θα υπάρχουν στις προσθήκες των φαρμακείων αναρτημένες καρτέλες εφημερίας των φαρμακείων, καθώς  και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου όπου θα αναφέρεται σε ξεχωριστό σημείο τα υποχρεωτικά εκ του νόμου φαρμακεία που έχουν υπηρεσία (Ημέρα και Νύκτα) και σε ξεχωριστό σημείο θα υπάρχει ο επικαιροποιημένος Πίνακας των φαρμακείων που ακολουθούν το διευρυμένο ωράριο όπου θα τονίζεται υποχρεωτικά ότι, “τα εντός του παρόντος πινάκα φαρμακεία δεν έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να λειτουργούν κατά τις αναγραφόμενες ώρες και ημέρες”.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα φαρμακεία των λοιπών Καλλικρατικών Δήμων του νομού Μαγνησίας το ωράριο λειτουργίας θα είναι σχετικό με την περιοχή λειτουργίας των φαρμακείων και έχει την έγκριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.