ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δίνει όλα ο Σταθάκης στην «Ελληνικός Χρυσός»

Τα δίνει όλα ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης στην «Ελληνικός Χρυσός». Η αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο σηματοδότησε και την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην κατασκευή της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Με την υπογραφή του κ.Σταθάκη, η Ελληνικός Χρυσός παίρνει το «πράσινο φως» για την κατασκευή της μονάδας, αφού εγκρίθηκε το τροποποιητικό προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη αίτηση της εταιρείας είχε υποβληθεί από πέρυσι τον Μάιο στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για την έγκριση του συμπληρωματικού -τροποποιητικού τεύχους και παρέμενε στα συρτάρια του προκατόχου του κ.Σταθάκη, Πάνου Σκουρλέτη, ενώ σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής για την κατασκευή της μονάδας εμπλουτισμού, που επικαλούνται τις συνέπειες που θα έχει στο περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω έγκριση ήταν απαραίτητη, επειδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε ζητήσει την αλλαγή χωροθέτησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, αλλά ο κ. Σκουρλέτης δεν είχε βάλει την υπογραφή του.
Πλέον, με την υπογραφή του νέου υπουργού, επιτρέπεται η χωροθέτηση του εργοστασίου, αφού προηγηθεί η επικαιροποίηση του φακέλου για την λήψη άδειας δόμησης από την Πολεοδομία.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της Eldorado Gold, της μητρικής εταιρείας της Ελληνικός Χρυσός, η παραγωγή από το μεταλλείο των Σκουριών θα ξεκινήσει το 2019 και η παραγόμενη ποσότητα τοποθετείται σε 6.200 τόνους.

Αναλυτικά η απόφαση Σταθάκη:

“Έγκριση Συμπληρωματικού – Τροποποιητικού Τεύχους του Προσαρτήματος 4 : «Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές -Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Αθήνα, 11/11/2016 Αρ.Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/178620/2245diavgeia.gov.gr/

Εγκρίνουμε, το συνημμένο και ταυτάριθμο της απόφασής μας αυτής, Συμπληρωματικό – Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλουργικές-Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ 210/73) και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπογράφουν.

Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στην με αριθμό Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12-4-13 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων καθώς και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

Πηγή: protothema.gr