Τοπικά

Στο 24,3 η ανεργία στη Θεσσαλία τον Ιανουάριο

Έχει πλέον διαμορφωθεί σε τάση η αύξηση της ανεργίας στις ηλικίες λίγο πριν από τη σύνταξη (55- 64 ετών), με απολύσεις και προσλήψεις νέων με χαμηλότερο μισθό