1 2
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024 11:50
Ελλάδα

Σάλος με τα πτυχία δικηγόρων που σπούδασαν στην Κύπρο


Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον δικηγορικό κόσμο, καθώς επίκειται επανέλεγχος πτυχίων εκατοντάδων νέων δικηγόρων που σπούδασαν Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Ο επανέλεγχος σύμφωνα με δηλώσεις στα «Νέα» του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλη Αλεξανδρή, καθίσταται αναγκαίος μετά τη διαπίστωση ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθηκαν προς έλεγχο στους ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις.

Επιπλέον, προτού ανατεθεί στους δικηγορικούς συλλόγους ο έλεγχος των πτυχίων μέσω Επιτροπής Αξιολόγησης, πολλοί νέοι δικηγόροι είχαν προέλθει από τα ίδια ιδιωτικά πανεπιστήμια με αναγνωρισμένα πτυχία, οι οποίοι ήδη δικηγορούν και τώρα θα ελεγχθούν ξανά.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής των δικηγορικών συλλόγων βγάζει ουσιαστικά κόκκινη κάρτα στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) επειδή έχει αναγνωρίσει πτυχία για τα οποία μετέπειτα διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικηγόρων πριν από λίγες ημέρες εξέτασε αιτήσεις εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους τις οποίες μεταξύ των άλλων, είχαν υποβάλει υποψήφιοι απόφοιτοι από δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

«Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους προς αξιολόγηση φακέλους υπάρχουν αντιφάσεις στα προσκομισθέντα έγγραφα για περισσότερα ζητήματα (ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθημάτων, το ύψος των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, τη διάρκεια σπουδών), που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων. Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση όλων των ως άνω αιτήσεων και να σταλούν έγγραφα προς τα πανεπιστήμια με κοινοποίηση στους αιτούντες, προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη. Εισήχθησαν προς εξέτασε 93 φάκελοι, εκ των οποίων οι 60 οι οποίοι ήταν πλήρεις αξιολογήθηκαν και για 33 φακέλους αναβλήθηκε η αξιολόγηση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος» αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής.

Οπως εξηγεί ο Βασίλης Αλεξανδρής, σε αρκετές υποθέσεις οι ασάφειες ήταν σημαντικές όπως σε περίπτωση αποφοίτου για τον οποίο ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο να βεβαιώσει πόσες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είχε αποκτήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Μας έστειλαν δύο διαφορετικά πιστοποιητικά, στο ένα εκ των οποίων εμφανιζόταν το ίδιο πρόσωπο να έχει λάβει x ECTS και στο άλλο σχεδόν διπλάσια για το ίδιο χρονικό διάστημα» λέει.

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά μόνο τις 33 περιπτώσεις ελλιπών φακέλων αλλά ανοίγει επίσης τον ασκό του Αιόλου γιατί τα περισσότερα από αυτά τα πτυχία έχουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Πηγή: newsbeast.gr