ΤοπικάΧωρίς κατηγορία

Προωθείται η επιδημιολογική μελέτη για τις νεοπλασίες στη Μαγνησία

Δρομολογείται η διεξαγωγή της επιδημιολογικής μελέτης των νεοπλασιών όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση-συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου στα γραφεία της Πρυτανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν πρόσκλησης του πρύτανη Πετράκου Γεωργίου στην ομάδα πρωτοβουλίας. Στη συζήτηση αναλύθηκαν, η αναγκαιότητα, ο σκοπός, οι στόχοι της μελέτης, αλλά και οι δυνατότητες χρηματοδότησής της για την ομαλή διεξαγωγή της.
Αποφασίστηκε οργάνωση της αναδρομικής φάσης της, η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων της τρέχουσας περιόδου καθώς και η μεθοδολογία οργάνωσης της καταγραφής της προοπτικής της φάσης. Κρίθηκε σκόπιμο τις επόμενες μέρες να γίνει συνάντηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προοπτική ένταξης της μελέτης στα προγράμματα της Περιφέρειας και πιθανή συμμετοχή των άλλων Νομών της Θεσσαλίας σε αυτή.
Τέλος καθορίστηκαν οι επόμενες κινήσεις για την επιστημονική σύνταξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Γεώργιος Πετράκος, ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Π.Θ. Ζήσης Μαμούρης, ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Π.Θ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο Επ. Καθηγητής τουΤμήματος Οικονομικών Επιστημών Γεώργιος Σταμπουλής, η Επ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Π.Θ.Αποστολία Χατζηευθυμίου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου Ματθαίος Δραμητινός, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Ευθύμιος Τσάμης και ο Εκπρόσωπος Ιατρών στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Βόλου Παύλος Μαλινδρέτος.