ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά στις 21 Δεκεμβρίου – Οι 5 κατηγορίες και τα ποσά

Πέντε κατηγορίες συνταξιούχων δικαιούνται και αναμένεται να λάβουν αναδρομικά στις 21 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων, που θα εισπράξουν αναδρομικά ποσά για 16,5 έως και 47 μήνες ανάλογα την ειδικότητα και την υπηρεσία.
Οι δικαιούχοι ξεπερνούν τους 115.000 και πρόκειται για αποστράτους πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γιατρούς του ΕΣΥ, καθηγητές ΑΕΙ- ΤΕΙ, ερευνητές, μουσικούς, διπλωμάτες κ.α. Τα περισσότερα μηνιάτικα θα τα λάβουν οι ένστολοι που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία : δικαιούνται 47 μηνιάτικα. Ακολουθούν οι δικαστικοί, που δικαιούνται 23 μηνιάτικα, οι γιατροί που θα λάβουν 18 μηνιάτικα και οι καθηγητές με 16,5 μηνιάτικα. Το συνολικό κονδύλι θα καταβληθεί εφάπαξ και σε καθαρή βάση κυμαίνεται κοντά στα 200 εκ. ευρώ. Τα αναδρομικά θα πληρωθούν πιθανότατα την ίδια ημέρα με την σύνταξη Ιανουαρίου 2019 (21/12).
Οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων εισπράττουν τώρα αναδρομικά επειδή η σύνταξή τους ήταν εξαρτημένη από τον μισθό των αντίστοιχων εν ενεργεία υπαλλήλων. Για όλους το ποσό υπολογίζεται με βάση την διαφορά ανάμεσα στη μηνιαία σύνταξη που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4093 του 2012 και της σύνταξης που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Υπενθυμίζεται πως οι αποδοχές των αποστράτων και λοιπών συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων επηρεάζονταν μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου και από τους μισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων. Τα αναδρομικά των συνταξιούχων που δίνονται τώρα έχουν αναφορά στο χρονικό διάστημα που ορίστηκε για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).
Οι δικαιούχοι
Αυτό σημαίνει πως δικαιούχοι των αναδρομικών είναι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων, πρώην υπάλληλοι ειδικών μισθολογίων : Απόστρατοι, δηλαδή πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι απόστρατοί θα λάβουν αναδρομικά 47 μηνών που ανατρέχουν στην περίοδο 1/8/2012 έως 30/6/2016 (υπάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου την 1η Ιουλίου του 2016).
Συνταξιούχοι γιατροί του Ε.Σ.Υ., γιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. επικουρικοί γιατροί κλπ. Θα λάβουν αναδρομικά 18 μηνών, με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως 12.5.2016.
Συνταξιούχοι καθηγητές μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μέλη Δ.Ε.Π και Ε.Ε.ΔΙ.Π των Α.Σ.Ε.Ι., μέλη Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Α., ερευνητές και Ε.Λ.Ε. των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Θα λάβουν αναδρομικά 16,5 μηνών, με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 12.5.2016.
Συνταξιούχοι πρ. μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα λάβουν αναδρομικά 16,5 μηνών με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 12.5.2016.
Συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί και πρ. μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ. Θα λάβουν αναδρομικά 23 μηνών με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014.
Οι κληρονόμοι Δικαίωμα στα αναδρομικά έχουν και οι κληρονόμοι της σύνταξης, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος έχει πεθάνει. Το ποσό των αναδρομικών καταβάλλεται «στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί ή θα μεταβιβαστεί η σύνταξη», σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. Ακόμη όμως κι αν η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται, το χρηματικό ποσό των αναδρομικών «θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων».
Ο συμψηφισμός
Όπως συμβαίνει και με τους ενεργεία υπαλλήλους, ξεκαθαρίζεται πως αν οι συνταξιούχοι έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά που επιδικάστηκαν συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό που θα λάβουν τώρα, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.
Ο συμψηφισμός ισχύει και για δικαστικές αποφάσεις που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον, εφόσον αυτές αναφέρονται στο επίμαχο χρονικό διάστημα. Παρακρατήσεις και φόρος
Το ποσό υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται στις συντάξεις και ίσχυαν για τα κατά περίπτωση οριζόμενα διαστήματα : Εισφορά Αλληλεγγύης – ν. 3865/2010 Εισφορά για τους κάτω των 60 ετών – ν. 4002/2011 Μείωση σε όσους δεν έχουν κλείσει τα 55 – ν. 4024/2011 Μείωση για συντάξεις πάνω από 1.300 ευρώ – ν. 4051/2011 Μειώσεις 5%-20% στο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ – ν. 4093/2012. Ακολούθως, το ποσό υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και παρακρατείται φόρος 20% στην πηγή, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων για τα ποσά των αναδρομικών. money-money.gr