Τοπικά

Παράταση ενός έτους στο πρόγραμμα για Αστέγους – Απέδωσαν καρπούς οι ενέργειες του Δήμου Βόλου

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του Βόλου, συ συνεργασία με άλλους Δήμους, το αρμόδιο υπουργείο έκανε αποδεκτό το αίτημα και έδωσε παράταση στο πρόγραμμα , «Στέγαση-Επανένταξη» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα παρατείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)».

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», που στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων, όπως κάλυψη ενοικίου και δαπανών οικοσκευής, επιχορηγούμενη απασχόληση και κτήση εργασιακής εμπειρίας, ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2016 και, συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η παράτασή του έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου οι άστεγοι να επωφεληθούν αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης.

Για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή του Βόλου παρεμβαίνει χωρίς τυμπανοκρουσίες και κόντρα σε ένα αρρωστημένο κλίμα που υπάρχει δίνει λύσεις υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων