Τοπικά

Ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης έργων στον Ξηριά – Αντιδράσεις κατοίκων για την γέφυρα στη Λάμια Διμηνίου

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στον Ξηριά, προϋπολογισμού 980.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών, θα γίνει ασφαλτόστρωση των παρόχθιων του χειμάρρου δρόμων, που σήμερα βρίσκονται σε κακή κατάσταση, οι συμπληρωματικές εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης του χειμάρρου και αντικατάσταση της ξύλινης πεζογέφυρας, στον καταυλισμό των ρομά, με μεταλλική.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, η ασφαλτόστρωση των δρόμων παραπλεύρως του χειμάρρου γίνεται για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδοστρώματος από την χρήση βαρέων οχημάτων, για την κατασκευή των πασσάλων στις όχθες του χειμάρρου ενώ παράλληλα γίνονται και οι απαραίτητες επεμβάσεις για την διαχείριση των ομβρίων στις παρόχθιες οδούς και η αποκατάσταση του πρασίνου. Όσον αφορά στην ξύλινη πεζογέφυρα προβλέπεται η αντικατάσταση με νέα. Τέλος, θα γίνουν εργασίες υδραυλικής διατομής και παράλληλα θα συμπληρωθούν οι πλάκες του πυθμένα και τα εκατέρωθεν τοιχία για την εξομάλυνση της ροής του χειμάρρου.
Στο μεταξύ αντιδρούν οι κάτοικοι και περίοικοι για την κατεδάφιση της γέφυρας στη Λάμια Διμηνίου, στη Λαχαναγορά αν δεν κατασκευαστεί νέα και καλούν Περιφέρεια ,Δήμο, αλλά και τον εργολάβο να μην προχωρήσουν στην κατεδάφιση εάν δεν πρόκειται να γίνει μια νέα γέφυρα στο ίδιο σημείο.