Ελλάδα

Με αυστηρότερα κριτήρια οι φετινές μετεγγραφές
<


Τέλος στην αγωνία των φοιτητών που θέλουν να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής βάζει το υπουργείο Παιδείας, καθώς από αύριο έως και τις 13 Νοεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.
Οι οριστικές λίστες με τις μετεγγραφές των δικαιούχων φοιτητών θα ανακοινωθούν από κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ από τη νέα χρονιά
Οι οριστικές λίστες με τις μετεγγραφές των δικαιούχων φοιτητών θα ανακοινωθούν από κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ από τη νέα χρονιά

Φέτος οι μετεγγραφές θα γίνουν με μοριοδότηση και πολύ αυστηρά κριτήρια, ενώ θα ωφεληθούν κυρίως όσοι έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα (από 3.000 έως 9.000 ευρώ ετησίως) και μετά οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για σχολές ή τμήματα ή προγράμματα σπουδών αντίστοιχα των σχολών ή τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών εισαγωγής, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ και εφόσον το ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΙ. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής όσοι έχουν πάρει παλιότερα, όσοι έχουν ξεπεράσει τα έτη σπουδών που προβλέπει το κάθε ίδρυμα, όσοι έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, επίσης φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό.

Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, πάντως, πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση οι οριστικές λίστες με τις μετεγγραφές θα ανακοινωθούν από το κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ από τη νέα χρονιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr, επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τον οποίον σε περίπτωση που δεν τον έχουν στη διάθεσή τους δύνανται να τον αναζητήσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο λύκειο από το αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν την εκτύπωση της ηλεκτρονικής τους αίτησής τους στο ίδρυμα υποδοχής τους, μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν. Συγκεκριμένα ο αιτών δηλώνει:

• Ονοματεπώνυμο.

• Ατομικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ατομικό ΑΦΜ, εφόσον διαθέτει και επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014.

• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ΑΦΜ των γονέων του, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων του ανωτέρω ΑΦΜ, εφόσον επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014.

• Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικό κωδικό της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

• Αριθμό τηλεφώνου (κινητό – σταθερό).

Η μοριοδότηση
Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:

• Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του για το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το ποσό των 3.000 ευρώ (μόρια 5).

• Για εισόδημα έως 6.000 ευρώ (μόρια 4).

• Για εισόδημα έως 9.000 ευρώ (μόρια 3).

• Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3).

• Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2).

• Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1).

• Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα (μόριο 1).

• Ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1).

• Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε άλλο ΑΕΙ (μόριο 1).

Πηγή: ethnos.gr
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com