Τοπικά

Μας «έφαγαν» η οικολογία και τα πράσινα άλογα! Στην Αταλάντη επενδύουν και ημείς άδομεν!

Κάποτε γελούσαμε, αλλά τώρα οργιζόμαστε, με δεδομένη και την οικτρή κοινωνική και οικονομική κατάσταση της περιοχής μας, με περιπτώσεις όπως οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Νηες και Αλατά… διαβάζοντας μάλιστα ειδήσεις όπως αυτή, από το capital.gr: «Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το τουριστικό θέρετρο Kilada Hills του οποίου το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΔΑ) δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης» φθάνεις στα όρια της υστερίας και της μανίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ το συγκρότημα θα αναπτύξει η εταιρεία Mind Compass Overseas Ltd. σε έκταση 2.100 στρεμμάτων που είναι θυγατρική της Dolphin Capital Investors, με την επένδυση να είναι ενταγμένη στο νόμο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων.

Θα υλοποιηθεί:

-υπερπολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Chedi 300 κλινών επιφάνειας 29.150 τ.μ.
-γήπεδο γκολφ επιφάνειας 768 στρεμμάτων
-320 επαύλεις, 100 βίλες και 28 κατοικίες

Συνολικά η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 207.578 τ.μ.

Και εμείς εδώ μείναμε με τους Καραζούπηδες και τους οικολόγους τύπου Βολιώτη, με Σκοτινιώτηδες και Παπατόληδες που τους χαϊδολογούσαν μη χάσουν καμιά ψήφο, την ώρα που η ανεργία καλπάζει και ο κόσμος πεινάει… κι ύστερα φταίει ο Μπέος που τους τα «χώνει» και δεν χρησιμοποιεί κόσμιες εκφράσεις!!!

 

Τι προβλέπει το ΕΣΧΑΔΑ

Η απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας Γ. Σταθάκης, Πολιτισμού-Αθλητισμού Αρ. Μπαλτάς, Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτης και Γ. Τσιρώνης προβλέπει ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 207.578 τ.μ.

Επίσης, καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης ως εξής.

Στην περιοχή Ι, συνολικής επιφανείας 2.018.476 τ.μ. καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά Ζώνες Α και Β, ως εξής:

α. Ζώνη Α: Περιοχή γηπέδου γκολφ αα. Στη ζώνη αυτή, επιφανείας 824.258 τ.μ., επιτρέπεται η δημιουργία γηπέδου γκολφ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

ββ. Οι επιφάνειες των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 5.000 τ.μ.

β. Ζώνη Β: Περιοχή ανάπτυξης παραθεριστικού − τουριστικού χωριού

βα. Στη ζώνη αυτή, επιφανείας 1.194.218 τ.μ., επιτρέπονται οι χρήσεις της περιπτώσεως 4Α της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, πλην των ακόλουθων χρήσεων: τουριστικοί λιμένες και εγκαταστάσεις γκολφ.

ββ. Μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομησίμων χώρων της ζώνης αυτής: 0,4.

βγ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά οικόπεδο: 35%.

βδ. Επιβάλλεται ο καθορισμός προκηπίων ελαχίστου πλάτους 5,00 μ.

βε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 10,75 μ. Στα κτήρια κατοικίας το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,50 μ. και τους δύο ορόφους.

Ειδικώς στον χώρο που προορίζεται για την ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

Περιοχή ΙΙ: Η περιοχή αυτή, συνολικής επιφανείας 8.018 τ.μ., αποτελεί τμήμα της προς πολεοδόμηση έκτασης του παραθεριστικού − τουριστικού χωριού. Σε αυτήν επιτρέπονται χρήσεις παραθεριστικής κατοικίας και εγκαταστάσεις εστίασης − αναψυχής που μπορεί να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων στο σύνολο του παραθεριστικού − τουριστικού χωριού.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 207.578 τ.μ. Στην κατά τα ανωτέρω, συνολική, μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση, προσμετρούνται και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται κατά τις οικείες προδιαγραφές για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στη Ζώνη Α της Περιοχής Ι.