Τοπικά

Η ΔΕΥΑΜΒ καταγγέλλει τη σύμβαση πιλοτικού προγράμματος για τη λυματολάσπη

Στην καταγγελία της σύμβασης με την εταιρία με την οποία είχαν συμφωνήσει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος με βασικό στόχο τη μείωση των ποσοτήτων της αφυδατωμένης λάσπης, προχωρεί η ΔΕΥΑΜΒ, διαπιστώνοντας αστοχία του προγράμματος, αλλά και επιπτώσεις στην εφαρμογή του στις ΕΕΛ.

Συγκριμένα σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ, σημειώνονται τα εξής:

«Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ με βασικό στόχο τη μείωση των ποσοτήτων της αφυδατωμένης λάσπης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΕΛ σύναψε σύμβαση «Προμήθειας Υπηρεσιών Δοκιμαστικής Εφαρμογής Μεθόδου Μείωσης της Παραγωγής Ιλύος στην ΕΕΛ Βόλου», με την εταιρεία ΕΔΙΑΣ η οποία εφάρμοσε την τεχνολογία Βιοεξυγίανσης.
Μετά από 45 ημέρες εφαρμογής και παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις του αναδόχου, το Πρόγραμμα απέτυχε πλήρως να ικανοποιήσει τους δεσμευτικούς όρους και στόχους της Σύμβασης με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΜΒ να προχωρήσει στη διακοπή αυτού πριν την ολοκλήρωσή του.
Μετά τα παραπάνω η ΔΕΥΑΜΒ, προχώρησε στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον του αναδόχου ως αποκλειστικά υπαίτιου για την αστοχία του Προγράμματος και των επιπτώσεων της εφαρμογής του στις ΕΕΛ».