ΒόλοςΤοπικά

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΕΒΕΜ στον Βόλο

Καλούνται οι αντιπρόσωποι Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Μαγνησίας να συμμετάσχουν στην 1η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Παύλου Μελά 43-45 και ώρα 19:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η 2η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Τέλος σε περίπτωση μη απαρτίας της 2ης θα πραγματοποιηθεί η 3η Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2ο ΘΕΜΑ: Διοικητικός απολογισμός για την χρήση του έτους  2018. 

3ο ΘΕΜΑ: Οικονομικός απολογισμός  για την χρήση του έτους 2018. 

4ο ΘΕΜΑ: Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. 

5ο ΘΕΜΑ: Μυστική ψηφοφορία για Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό.

6ο ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Δράσης ΟΕΒΕΜ έτους 2019.

7ο ΘΕΜΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός για το έτος 2019.  

8ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 2ης Υπαλλήλου Γραμματειακής Υποστήριξης.

9ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μελών για το κτίριο της Π.Μελά – Μίσθωση έτους 2019. Λήψη Απόφασης.

10ο ΘΕΜΑ: Διάφορα.

Παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη μας να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες (50€/αντιπρόσωπο) προς την ΟΕΒΕΜ για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται από το Καταστατικό της ΟΕΒΕΜ.