Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024 10:54
Ελλάδα

ΕΣΠΑ: Μέχρι την Πρωτοχρονιά θα έχουμε απορροφήσει όλα τα χρήματα διεβεβαιώνει η κυβέρνηση


Έχουν προβλεφθεί χρηματοδοτικές λύσεις για να ολοκληρωθούν με ασφάλεια μέχρι και το 2017 όλα τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-13. Αυτό υπογραμμίζεται από το υπουργείο Οικονομίας που βάζει ως στόχο την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

«Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε, ώστε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου να έχουμε απορροφήσει κάθε διαθέσιμο κοινοτικό πόρο. Μπορούμε, όμως, ήδη να διαπιστώσουμε με ασφάλεια ότι ο ορθός σχεδιασμός και η σκληρή δουλειά αποδίδουν πολύ θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το οικονομικό κλίμα και βοηθώντας μας να ξεπεράσουμε εμπόδια και προβλήματα που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», δηλώνει ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης.

Απομένουν ακόμα λίγες ημέρες για το τέλος του 2015 αλλά πλέον είναι σαφές ότι έπιασαν τόπο οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου για το ΕΣΠΑ, καθώς χρειάστηκε εντατική και οργανωμένη δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα για την ενίσχυση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη ως προς το ποσοστό απορρόφησης στα προγράμματα της περιόδου 2007-13.

Ακόμη αναφέρεται, από τα ίδια στελέχη ότι τον Ιανουάριο που ανέλαβε η κυβέρνηση, η εικόνα του ΕΣΠΑ 2007-13 ήταν η εξής: υπήρχαν έργα των οποίων οι συμβάσεις ξεπερνούσαν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κατά 6 δισ. ευρώ (overbooking/ υπερδέσμευση). Πρόκειται για ποσό αντίστοιχο ενός ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. «Αν δεν προχωρούσαμε στις ενέργειες εξυγίανσης που περιγράφουμε παρακάτω, υπήρχε ο κίνδυνος τα 6 δισ. ευρώ να «φορτώνονταν» στον εθνικό προϋπολογισμό ή ακόμα χειρότερα να κληθεί το Δημόσιο να επιστρέψει κοινοτικούς πόρους. Για κάθε έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/3/17, έστω και με εθνικούς πόρους, θα ζητηθεί πίσω το σύνολο του προϋπολογισμού του» αναφέρει ο κ. Χαρίτσης.

Από τον Ιανουάριο, λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου ήταν η εξυγίανση και επιτάχυνση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 ώστε να μην χαθούν πόροι. Έργα που «ταιριάζουν» με τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ μεταφέρθηκαν σε αυτό, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους. Παράλληλα, απεντάχθηκαν έργα χωρίς συμβατικές υποχρεώσεις ή με μικρή οικονομική και κοινωνική σκοπιμότητα. Τέλος, κάποια έργα που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ ή να απενταχθούν θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα εγχώριου και ευρωπαϊκού δανεισμού.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων είχε και η επιτυχής διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οδήγησε στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο από το Ευρωκοινοβούλιο: αύξηση κοινοτικής χρηματοδότησης στο 100% για την περίοδο 2007-2013 και διπλασιασμό της προκαταβολής για την περίοδο 2014-2020. Η τελευταία συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή εκκίνηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-20, σε συνδυασμό με την έγκαιρη ενεργοποίηση των απαραίτητων διοικητικών μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έγινε, προ ημερών, η πρώτη χώρα της ΕΕ που έχει εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-20. Συνεπώς είναι η μόνη χώρα που μπορούσε ήδη από τώρα να υποβάλλει αιτήματα πληρωμής για όλα τα προγράμματα, και γι’ αυτό είναι πρώτη σε ποσοστό απορρόφησης πόρων και στη νέα περίοδο, έχοντας ήδη λάβει πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ