Τοπικά

Εντός των ορίων όλες οι τιμές των αέριων ρύπων από την ΑΓΕΤ

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώθηκαν οι Online καταγραφές των αέριων ρύπων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για το χρονικό διάστημα από 06-04-2018 έως 29-05-2018.

Οι εκπομπές των αέριων ρύπων (σκόνη, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl, HF) των καμινάδων του εργοστασίου απεικονίζονται online στην διεύθυνση του ιστοτόπου: www.heracles-footprint.gr. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και ο έλεγχος των εκπομπών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και στην  Αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ).

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, οι οριακές τιμές εκπομπών ρύπων (σκόνη, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl, HF ) στα καυσαέρια, σε ισχύ από 26-03-2017, είναι οι ακόλουθες:

Σκόνη  ≤ 20 mg/N m3            NOx ≤ 500 mg/Nm3               SO2   ≤ 200 mg/Nm3

TOC ≤ 40 mg/N m3           NH3 ≤ 50 mg/N m3    HCl ≤ 10 mg/N m3  HF ≤ 1 mg/N m3

1. Online καταγραφές των αέριων ρύπων