Τοπικά

ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Κινητοποίηση το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου

Η πρόσφατη Γ.Σ. προέδρων ΕΛΜΕ αποφάσισε πανελλαδική μέρα κινητοποίησης στο α’ δεκαήμερο του Ιούνη και όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, η κινητοποίηση θα έχει τη μορφή παραστάσεων διαμαρτυρίας σε Υπουργείο Παιδείας, Διευθύνσεις Δ.Ε., Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε συνεργασία με τους δασκάλους και γονείς.
Παρόμοια ήταν και η πρόταση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας προς τη Γ.Σ. των προέδρων, δηλαδή μέρα κινητοποίησης εκπαιδευτικών – γονέων.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ομόφωνα τάχτηκε κατά της απεργίας στις εξετάσεις. Δεν έγινε Γενική Συνέλευση λόγω έλλειψης απαρτίας, όπως και στις περισσότερες ΕΛΜΕ. Επίσης η ΕΛΜΕ Μαγνησίας έθεσε προς την ΟΛΜΕ – ΓΣ προέδρων:
 Την επιστολή – αίτημα του Εσπερινού Γυμνασίου
 Το θέμα των προστίμων από το ΙΚΑ λόγω χρεών παλαιότερων ετών των σχολείων (λόγω καθυστέρησης της μισθοδοσίας, δηλαδή χωρίς ευθύνη των σχολείων)
 Την οικονομική ενίσχυση της θεατρικής ομάδας της ΕΛΜΕ Μαγνησίας από την ΟΛΜΕ

Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, σύμφωνα με το νέο νόμο για το ασφαλιστικό, μετά από σχετική τροπολογία, αίρεται μια αδικία για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτούνται το 2015-2015. Το θέμα είχε τεθεί από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας στη ΔΣ προέδρων από το Γενάρη του 2016, ύστερα από παρεμβάσεις συναδέλφων προς την ΕΛΜΕ.