Τοπικά

Εκλέγεται σήμερα η Τοπική Αντιπροσωπεία στο ΤΕΕ

Οκτώ συνδυασμοί με 143 υποψηφίους συνολικά,  διεκδικούν  σήμερα την ψήφο των μηχανικών στο ΤΕΕ Μαγνησίας για την 46μελή Αντιπροσωπεία. Στο πειθαρχικό Συμβούλιο Μαγνησίας αντίστοιχα κατεβαίνουν έξι ψηφοδέλτια.

Ο τεχνικός κόσμος της περιοχής προσέρχεται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξει τα όργανα διοίκησής τους τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο για την περίοδο 2017 – 2019. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8:00 το πρωί ενώ η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, οπότε θα κλείσουν οι κάλπες.

Οι συνδυασμοί που δίνουν σήμερα τη μάχη είναι οι  «Αυτόνομη Παρέμβαση Μηχανικών Μαγνησίας», «Αυτόνομους Μηχανικούς Μαγνησίας», «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Ενωτική Πρωτοβουλία», «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών», «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών», «Μηχανικών Αναγέννηση», «Συνεργασία Μηχανικών» και «Ανεξάρτητο Μέτωπο Μηχανικών».

Για την εκλογή του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μαγνησίας θα συμμετάσχουν έξι παρατάξεις , δηλαδή οι:

«Αυτόνομοι Μηχανικοί Μαγνησίας»,

«Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Ενωτική Πρωτοβουλία»,

«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών»,

«Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών»,

«Μηχανικών Αναγέννηση», και η

«Συνεργασία Μηχανικών.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με τμήματα Περιφέρειες, όπως προσδιορίσθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, είναι για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας, δύο.  Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 46. Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας μηχανικός στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, όπως το Τμήμα Νομού Μαγνησίας, είναι ένας (1). Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης για την Αντιπροσωπεία Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 16.  Δηλαδή, δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, οκτώ (8) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και τρεις (3) σταυροί για τα Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

 

Εκλογικά τμήματα

Στο ΤΕΕ Μαγνησίας θα λειτουργήσουν τέσσερα εκλογικά τμήματα όλα στο κτήριο του τοπικού τμήματος και ειδικότερα:

1ο Εκλογικό Τμήμα που θα λειτουργήσει στο 3ο όροφο του κτηρίου του ΤΕΕ: Από ΑΑΡΩΝ μέχρι και ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες

2ο Εκλογικό Τμήμα που θα λειτουργήσει στο 3ο όροφο του κτηρίου του ΤΕΕ: Από ΖΩΓΡΑΦΟΣ μέχρι και ΜΑΝΟΥΑΧ

3ο Εκλογικό Τμήμα που θα λειτουργήσει στο 2ο όροφο του κτηρίου του ΤΕΕ: Από ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΣ μέχρι και ΠΟΜΑΚΗΣ

4ο Εκλογικό Τμήμα που θα λειτουργήσει στο 1ο όροφο (αμφιθέατρο) του κτηρίου του ΤΕΕ: Από ΠΟΜΟΝΗ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο μέλους του ΤΕΕ ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.