Τοπικά

Δήμος Βόλου: Ελαφρύνσεις 500.000 € από τα νέα δημοτικά τέλη για το 2017

Μειώσεις έως και 50% σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες – Λογική εξισορρόπησης και ενιαίας αντιμετώπισης των διαφόρων ενοτήτων

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στις 13.00 στο Δημαρχείο Βόλου η Οικονομική Επιτροπή, που θα λάβει αποφάσεις για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών του 2017, που στο σύνολό τους αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 500.000, περίπου, ευρώ, χάρις αφ ενός μεν στην νοικοκυρεμένη διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου, αλλά και άφ’ ετέρου στην ανάγκη ανακούφισης χιλιάδων συμπολιτών που δοκιμάζονται από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινείται στη λογική της εξισορρόπησης μεταξύ των διαφόρων ενοτήτων του Δήμου, κάτι που συνεπάγεται μεγάλες ελαφρύνσεις, έως και 50%, ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ), ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις που θα υπάρξει μικρή αύξηση, τα επιπλέον έσοδα θα διατεθούν τια τις συντηρήσεις των σχολικών κτηριακών υποδομών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, ο Δήμος Βόλου θα έχει πλέον τρείς (ενδεχομένως και δύο) ζώνες για τον υπολογισμό φόρων και τελών, σε αντίθεση με την σημερινή πανσπερμία, που επιτείνει και τις κοινωνικές ανισότητες.

Παραδείγματος χάριν για το δημοτικό φόρο η Νέα Ιωνία εξομοιώνεται με τον πρώην Δήμο Βόλου, προοπτική που συνεπάγεται μείωση – ελάφρυνση, ενώ αντίστοιχη προβλέπεται και η αντιμετώπιση (μείωση) για Διμήνι και Πορταριά.
Η επιτροπή λοιπόν, σύμφωνα με τον υπάρχοντα προσανατολισμό, θα αποφασίσει τον καθορισμών τελών καθαριότητας και φωτισμού, θα αποφανθεί για μείωση των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, θα καθορίσει τον δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα τέλη δικαιώματος βοσκής, διαφήμισης και αυξημένης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Ακόμη θα λάβει απόφαση καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) στις Λαϊκές Αγορές του Ενιαίου Δήμου Βόλου, θα καθορίσει τα τέλη και τα δικαιώματα Κοιμητηρίων και θα διατηρήσει σε ισχύ αποφάσεις για τους τέως Δήμους Πορταριάς, Ν. Αγχιάλο και Αγριάς.

Τέλος, θα ληφθεί απόφαση, για την απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω έκτακτης ανάγκης από τοιχίο που έπεσε στην Κοινότητα Δράκειας της Δ.Ε. Αγριάς- Αρτέμιδας και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.