Τοπικά

Δήμος Βόλου: Απόφαση – κόλαφος για την μίζερη Αντιπολίτευση – Νόμιμη η διαδικασία αποξήλωσης αμιάντου σε παράγκα στη Ν. Ιωνία

Νέος κόλαφος για τις μειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και της τυφλής αντιπολίτευσης που ασκούν στη Δημοτική Αρχή, είναι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή για το έργο της αποξήλωσηςε και απομάκρυνσης μιας παράγκας από αμίαντο στη Νέα Ιωνία, που για χρόνια αποτελούσε εστία μόλυνσης για την περιοχή και τους περιοίκους.

Για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή του Βόλου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Η λεπτομερώς και με εμπεριστατωμένο τρόπο αιτιολογημένη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, με την οποία άλλη μια προσφυγή των γραφικών εκπροσώπων των μειοψηφιών του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου απορρίφθηκε, αυτή τη φορά εκείνη που αφορά την απομάκρυνση λυόμενου – παράγκας από αμίαντο στη Νέα Ιωνία, αποτελεί ένα νέο κόλαφο σε εκείνες τις δυνάμεις της διαπλοκής που συνεχίζουν να υπονομεύουν και να συκοφαντούν το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Ασφαλώς και δεν περιμένουμε να ντραπούν, έστω και λίγο, με την εξέλιξη αυτή, καθώς αυτό θα προϋπέθετε την ύπαρξη, από μέρους τους, μιας μίνιμουμ ευαισθησίας και υπευθυνότητας έναντι της πόλης και των πολιτών. Τους καλούμε ωστόσο να προσφύγουν τώρα στην Επιτροπή του άρθρου 152 και αν δεν «δικαιωθούν» κι εκεί και στον Άρειο Πάγο, μήπως και βρει κάποιο νόημα η μίζερη παρουσία τους.

Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και δεν θα κουραστούμε να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά: Την κρίση και την αξιολόγηση των πολιτών και μόνο σεβόμαστε και υπολογίζουμε και φυσικά όχι αυτούς, τους καταστροφείς της πόλης και τους κατά καιρούς ευκαιριακούς «συμμάχους> τους».

 

Η απόφαση

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, η προσφυγή των δημοτικών συμβούλων Αν. Οικονόμου, Απ. Παπατόλια, Φ. Λαμπρινίδη, Ν. Στόικου, Ε. Ανδρέου,Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδη, Θ. Διαμαντένια και Μ. Πατσιαντά – δημοτικών συμβούλων του Δήμου Βόλου κατά της υπ’ αριθμ. 92412/24-10-2016 απόφασης του αντιδημάρχου Δημ. Πέγιου για την αποξήλωσης και διαχείριση στοιχείων αμιάντου σε λυόμενη οικία στην Ν. Ιωνία Βόλου.

Οι σύμβουλοι είχαν προσφύγει για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας και ζητούσαν να διερευνηθεί που είχε γίνει απόρριψη των υλικών.

Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του Δήμου Βόλου, ο ανάδοχος παρείχε την υπηρεσία σε συνεργασία με την εταιρεία ‘’SUK’’ (Ελληνογερμανική Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών) με έδρα το Π. Φάληρο (, η οποία ανέλαβε για λογαριασμό του τελευταίου το έργο συσκευασίας, απομάκρυνσης και μεταφοράς σε αδειοδοτημένη αποθήκη (SAFETYKLEEN HELLAS ΕΠΕ) στην Αθήνα (Λ. Διυλιστηρίων – θέση Πηγάδι Τζαβερδέλα ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου) των αμιαντούχων υλικών και των μέσων προστασίας που παραλήφθηκαν από το σημείο. «Ο ανάδοχος χρησιμοποίησε (μάσκες – φόρμες κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών αφαίρεσης του ελενίτ, ενώ οι πλάκες αφαιρέθηκαν ολόκληρες, χωρίς να τρυπηθούν ή θρυμματιστούν (περίπτωση που θα απαιτούσε κατάθεση σχεδίου εργασιών) και κατόπιν συσκευάστηκαν από την εταιρεία σε ειδικούς σάκους (UN big bags). Έγινε η κατάλληλη προετοιμασία και σήμανση του χώρου, τις αμέσως προηγούμενες από την εκτέλεση εργασιών ημέρες, ενώ επιπλέον της διαβροχής των υλικών επιλέχθηκε ημέρα εκτέλεσης των εργασιών, που έβρεχε και εκμηδενίστηκε έτσι ο κίνδυνος διαρροής σκόνης αμιάντου. Τα ανωτέρω βεβαιώνονται και περιγράφονται στην με αρ. 241/2016 βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων και στο έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) που τη συνοδεύει».

Οι σύμβουλοι των μειοψηφιών τόνιζαν ότι έγινε ανάθεση σε άλλο ανάδοχο, παρόλο που ο δήμος έχει ενεργό δημόσιο διαγωνισμό για την εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του και η Αποκεντρωμένη αποφαίνεται ότι από τα έγγραφα προκύπτει, η ως άνω απ’ ευθείας ανάθεση φέρεται να συνιστά εξειδικευμένη εργασία και δύναται να αντιμετωπισθεί – ανατεθεί με αυτοτελή πράξη ανάθεσης.

Αβάσιμο περί συγγενικού προσώπου
Στην προσφυγή αναφέρεται ότι «…η εργασία ανατέθηκε απ’ ευθείας σε στενό συγγενικό πρόσωπο δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα στον σύζυγο θυγατέρας του Δημητρίου Καντόλα, …».
«Ωστόσο από τα έγγραφα προκύπτει ότι δεν συμπράττει σε κανένα στάδιο της προσβαλλόμενης Πράξης η δημοτική σύμβουλος, θυγατέρα του προαναφερθέντος, Βιολέττα Καντόλα, συνεπώς ο
προβαλλόμενος λόγος κρίνεται ως νόμω αβάσιμος», τονίζει η Αποκεντρωμένη.

Τέλος, κατά την ως άνω προσφυγή «…η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη σε χρόνο μεταγενέστερο της υλοποίησης της απόφασης…», προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη Πράξη εκδόθηκε την 24/10/2016, οπότε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η δε από 17-11-2016 «Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων» της εταιρείας SUK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (συν/νη στο από 13-12-2016 απαντητικό έγγραφο του δήμου Βόλου) αναφέρει ως «ημερομηνία παραλαβής στην εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης» την 27-10-2016.

Επιπροσθέτως κατά το υπ’ αριθμ. 107628/13-12-2016 απαντητικό έγγραφο του δήμου Βόλου, αναφέρεται ότι «Ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εργασιών, καθώς το ποσό που προϋπολογίστηκε και δεσμεύθηκε για την εργασία (10.000 ευρώ) ήταν εντός των προβλεπομένων από το νόμο ορίων ενώ, παρότι ο νόμος δεν απαιτούσε πλέον τη συλλογή προσφορών, εντούτοις συλλέχθηκαν 3 προσφορές (η μία εκ των οποίων από μέλος του Σωματείου Πτυχιούχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχ/των Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, που διαμαρτυρήθηκαν στη συνέχεια) και αναδείχθηκε ανάδοχος ο Χατζητριανταφύλλου Νικόλαος του Αθανασίου, με τιμή προσφοράς 7.800 € πλέον ΦΠΑ (24%) και ποσοστό έκπτωσης 22%», καταλήγει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.