Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023 17:45
volosday.gr@gmail.com
Θεσσαλία

Γέννησε στο ΠΝΛ και έφυγε εσπευσμένα να προλάβει το καραβάνι…

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Μια ανθρώπινη ιστορία, ενδεικτική του δράματος των προσφύγων που διέρχονται από τη χώρα μας, εκτυλίχθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.

Την Παρασκευή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην μαιευτική κλινική του ιδρύματος μια 33χρονη εγκυμονούσα από τη Συρία, η οποία, καθ΄οδόν προς τα σύνορα με τελικό προορισμό το Βέλγιο, βρέθηκε σε κατάσταση τοκετού.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η 33χρονη γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι το οποίο ήρθε να προστεθεί στα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας. Όμως, παρά την κατάστασή της, την Κυριακή το πρωί αναχώρησε εσπευσμένα από το νοσοκομείο με το νεογέννητο στην αγκαλιά για να προλάβει τα καραβάνι των συμπατριωτών της κάπου στη Βόρεια Ελλάδα.

Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή την κάνει να ξεχνά τις κακουχίες

ΠΗΓΗ: http://www.kosmoslarissa.gr
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com