Τοπικά

Βόλος: Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για την ζωνοποίηση ύδρευσης

Προχωρούν οι διαδικασίες του υποέργου ζωνοποίησης ύδρευσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου και σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης τευχών δημοπράτησης των όρων της διακήρυξης, με βάση παρατηρήσει της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για το υποέργο εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού, προϋπολογισμού 13.828.800 €.
Κύκλοι της ΔΕΥΑΜΒ αναφέρουν ότι το έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους και να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζονται 2-3 ετών, ενώ χωροθετείται στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου μεταξύ των οδών Αργοναυτών, Αναλήψεως, Φιλιππίδη (χείμαρρος Άναυρος) και Ζάχου (χείμαρρος Κραυσίδωνας) και στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Παπαρήγα, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθν.Αγώνων

Δήλωση του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ, Αρη Σαββάκη

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού και αποφεύγοντας να αναλωθούμε σε γενικότητες γύρω από αυτό το δημόσιο αγαθό, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες, για τον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΜΒ, αναφορικά με το πόσιμο νερό, πως στόχος είναι η απρόσκοπτη διανομή επαρκούς, ασφαλούς και άριστου ποιοτικά νερού στο σύνολο των πολιτών του Δήμου Βόλου.

Είναι γνωστό ότι το νερό που «χάνεται»  και αντιστοιχεί στις διαρροές του δικτύου αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό ποσοστό της παραγόμενης ποσότητας του, συνεπώς η αντιμετώπιση του φαινόμενου είναι αναγκαία, γιατί οδηγεί στη μείωση των αναγκών παραγωγής νερού και άρα στον περιορισμό της λειτουργίας των γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα την βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Ουσιώδη παρέμβαση στο πρόβλημα αποτελεί το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, το οποίο συνοδεύεται από την αντικατάσταση των ιδιωτικών παροχών. Η Δημοτική μας Αρχή ενέταξε το παραπάνω  έργο με προϋπολογισμό 13,8 εκ ευρώ, σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ θα χρηματοδοτηθεί και η αυτοματοποίηση της παρακολούθησης του νέου δικτύου, ώστε να παραδοθεί ένα σύγχρονο έργο στους πολίτες. Η δημοπράτηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού.

Σημαντική συνεισφορά στην οριστική αντιμετώπιση της υδροδότησης της μείζονος περιοχής της πόλης μας, αλλά και της διαχείρισης του συνολικού υδατικού ισοζυγίου του Δήμου Βόλου, αποτελεί η διαχειριστική μελέτη (MASTER PLAN) των υδατικών πόρων, που η Δημοτική μας Αρχή προέταξε, για να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα.

Επιπρόσθετα, στο τρέχον τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ, περιλαμβάνονται 37 διαφορετικές δράσεις από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, με συνολική πρόβλεψη δαπάνης 1,9 εκ ευρώ. Μέσω αυτών των δράσεων, αντιμετωπίζονται οι καθημερινές ανάγκες αντιμετώπισης των βλαβών του δικτύου, των σημείων παραγωγής νερού, οι ανάγκες κατασκευής νέων παροχών για την ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, όπως επίσης και οι αναγκαίες περιστασιακές αντικαταστάσεις και επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης.

Κλείνοντας αυτό το μικρό σημείωμα, θα ήθελα να τονίσω ότι το νερό, ως δημόσιο αγαθό μας αφορά όλους από κοινού και είναι ένας παράγοντας ενότητας και όχι διαχωρισμού, συνεπώς οι αντιλήψεις ότι το νερό είναι δικό μας, ή πολύ περισσότερο, η αλόγιστη σπατάλη του, δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων, δεν είναι σύγχρονες αλλά ούτε και  δημοκρατικές και εύλογα δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.