Τοπικά

Βόλος: Συνέχεια της αποχής έως 6 Ιουνίου αποφάσισαν οι δικηγόροι

Μέχρι τις έξη Ιουνίου συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Μαγνησίας, με το διευρυμένο όμως πλαίσιο αδειών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα η γενική τους συνέλευση και μετά από μυστική ψηφοφορία.

Ειδικότερασε σύνολο 567 εγγεγραμμένων μελών ψήφισαν 322 μέλη. Στην ψηφοφορία με το ερώτημα συνέχιση της αποχής μέχρι τις 6-6-2016 ή αναστολή από 2-6-2016, υπέρ της συνέχισης της αποχής ψήφισαν 259 μέλη και υπέρ της αναστολής της αποχής από 2-6-2016 58 μέλη, ενώ υπήρξαν και πέντε λευκά ψηφοδέλτια

Στην ψηφοφορία με ερώτημα το πλαίσιο της αποχής, δηλαδή το διευρυμένο πλαίσιο της Ολομέλειας και της Συντονιστικής Επιτροπής της 24-5-2016 ή το ισχύον αυστηρό πλαίσιο αδειών, υπέρ του διευρυμένου πλαισίου ψήφισαν 169 μέλη και υπέρ του αυστηρού πλαισίου ψήφισαν 138  μέλη, ενώ καταγράφηκαν και 15 λευκά ψηφοδέλτια.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το πλαίσιο που αποφάσισε η Ολομέλεια της 12ης Μαΐου 2016 και επανέλαβε η Συντονιστική Επιτροπή της 24ης Μαΐου 2016: