Τοπικά

Απάντηση – πρόκληση της κυβέρνησης: Δεν υπήρξαν ζημιές στη Μαγνησία από τη θεομηνία της 21ης Μαϊου

Την ώρα που οι καλλιεργητές της Μαγνησίας αγωνιούν για την παραγωγή τους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστου Μπουκώρου σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία, η οποία έπληξε το Νομό στις 20 και 21 Μαΐου, επισημαίνει ότι «δεν διαπιστώθηκαν ζημίες σε οπωροφόρα δέντρα από το εν λόγω αίτιο». Συγκεκριμένα στην απάντησή του το υπουργείο επισημαίνει ότι σύμφωνα με ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α, η καλλιέργεια των οπωροφόρων δεν φαίνεται να έχει πληγεί σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη καταθέσει αίτημα για την ένταξη του Νομού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με έγγραφο της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Όσον αφορά στο ζήτημα της μειωμένης καρπόδεσης των οπωροφόρων δέντρων αλλά και των ελαιόδεντρων, το υπουργείο, απαντώντας στον βουλευτή, αναφέρει ότι οι ζημίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, ενώ υπόσχεται ότι  θα διενεργήσει αναλογιστική μελέτη, ώστε να ερευνηθεί η ένταξη του κινδύνου στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής.