Ελλάδα

Ανεργία: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα -Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν σε 5 χρόνια

Στο 24,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ελάχιστα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (24,7%) και κατά 1,5% από την ίδια περίοδο το 2014 (26,1%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η Eurostat.

Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία, τόσο στο συνολικό ποσοστό, όσο και στην ανεργία των νέων, η οποία διαμορφώθηκε στο 49,5%. Ακολουθεί η Ισπανία με 21,4% και 47,5%, αντίστοιχα, με στοιχεία, όμως, του Νοεμβρίου 2015.

Τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στη Γερμανία (4,5%) και την Τσεχία (4,6%).

Συνολικά, στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 10,5% σε σχέση με 10,6% τον Οκτώβριο του 2015 και 11,5% τον Νοέμβριο του 2014. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ίδια ποσοστά διαμορφώθηκαν στο 9,1%, 9,2% και 10%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο

Κατά 10,6% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2015. Πρωταθλητές στην ανεργία είναι διαχρονικά οι νέοι από 18 έως 24 ετών και οι γυναίκες ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται σε Μακεδόνια, Ηπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα  και Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2015 ανήλθε σε 24,5%  αναθεωρηµένου προς τα κάτω 26,0% τον Οκτώβριο του 2014 και 24,6% τον Σεπτέµβριο του 2015.Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Οκτώβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.630.449 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.175.903 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.267.487 άτοµα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μεγέθη κατά των Οκτώβριο των ετών 2010 έως και 2015.


Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 86.295 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2014 (αύξηση 2,4%) και µειώθηκαν κατά 2.191 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2015 (µείωση 0,1%).  Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 71.492 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2014 (µείωση 5,7%) και κατά 8.289 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2015 (µείωση 0,7%).  Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 60.339 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2014 (µείωση 1,8%) και αυξήθηκαν κατά 7.013 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2015 (αύξηση 0,2%).

Στους επόμενους πίνακες αποτυπώνεται το ποσοστό της ανεργίας, αναλυτικά, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών για το µήνα Οκτώβριο των ετών 2010 έως και 2015.

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τους τελευταίους 15 µήνες.

Πηγή: iefimerida.gr