Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023 16:45
volosday.gr@gmail.com
Τοπικά

Αγωγές κατά της Volkswagen στην Ελλάδα – Σε αναμονή και ο Δήμος Βόλου

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Αντικείμενο ειρωνικών και πικρόχολων σχολίων, από τα γνωστά εργαλεία της διαπλοκής στην πόλη μας, είχε γίνει η άμεση αντίδραση του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, ευθύς ως δημοσιοποιήθηκε το περιβόητο σκάνδαλο με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, να αναθέσει στη νομική υπηρεσία του Δήμου να παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν κριθεί σκόπιμο να υπάρξει δικαστική προσφυγή κατά της εταιρίας για ρύπανση και υποβάθυμιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μάλιστα ο Δήμαρχος δεν περιορίστηκε σε αυτό αλλά πήρε και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι εξελίξεις για μια ακόμη φορά τον δικαιώνουν, αφού όπως γράφει το ενημερωτικό site www.iefimerida.gr το σκάνδαλο της Volkswagen απασχολεί πλέον δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα, τα οποία ετοιμάζουν για λογαριασμό πελατών τους μπαράζ αγωγών για αποζημιώσεις.

Υπενθυμίζεται πως πάνω από 10.000 ντιζελοκίνητα οχήματα έχουν εισαχθεί στη χώρα μας.

Ο δικαστικός αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει με αφορμή την έναρξη από την Ελληνική Δικαιοσύνη της έρευνας για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ή όχι ποινικές ευθύνες λόγω της παραποίησης αλλά και λόγω της αυξημένης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από το σκάνδαλο της Volkswagen.

 

Οι καταναλωτές

Σύμφωνα με το capital που επικαλείται νομικές πηγές, η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων δίνει μεγάλες δυνατότητες αποζημίωσης στους κατόχους τους. Στην πράξη, η νομολογία των δικαστηρίων (αξιοποιώντας διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της προστατευτικής για τους καταναλωτές  νομοθεσίας) δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες «προβληματικών» ΙΧ να πετύχουν δικαστικά να εξαναγκάσουν την εταιρεία να διορθώσει το λάθος (ή να πληρώσει για την επισκευή του αλλού) ή να πετύχουν την επιστροφή μέρους του τιμήματος που κατέβαλαν, λόγω της μειωμένης πλέον αξίας του οχήματος εξαιτίας της κατασκευαστικής αστοχίας, της ελαττωματικής λειτουργίας κ.λπ.
Ακόμη σε περίπτωση αδικοπραξίας ο Άρειος Πάγος δικαιολογεί αποζημιώσεις για δυο λόγους:

  • Με βάση τις ρυθμίσεις για την προσυμβατική ευθύνη και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όταν το ΙΧ δεν έχει κάποια από τις ιδιότητες για τις οποίες  το επέλεξε ο αγοραστής ή όταν η εταιρεία γνώριζε ότι δεν υπήρχαν τα χαρακτηριστικά που εμφάνιζε, αλλά το απέκρυψε. Αν προκύψει δε κίνδυνος ακεραιότητας από το ελάττωμα  δικαιολογείται αποζημίωση και για την ηθική βλάβη που υπέστη ο καταναλωτής λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του.
  • Η χρηματική αυτή ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης γίνεται αποδεκτή από τον ΑΠ σε περίπτωση ελαττωματικών οχημάτων, ενώ αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα ως προσβολή της προσωπικότητας και όταν ρυπαίνεται το περιβάλλον.

 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com