Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024 14:14
ΒόλοςΤοπικά

Ζ. Μακρή: «Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές του Υπ. Παιδείας με τον Ευθ. Λέκκα»


Πρωτοβουλία ανέλαβε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή προκειμένου να εκπονηθεί και υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από τους κινδύνους που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι σεισμοί,  τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, οι κατολισθήσεις, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι δασικές και αστικές πυρκαγιές, τα τεχνολογικά ατυχήματα, η κλιματική κρίση και οι αλλαγές στο περιβάλλον. Η κ. Μακρή υπέγραψε σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας με τον καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας και, ταυτοχρόνως, Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και  Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι:

 • η απόκτηση πλήρους εικόνας   για τη διαχείριση των καταστροφών και των κρίσεων,
 • η εκπαίδευση στην οργάνωση και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το σχολικό, οικογενειακό, εργασιακό περιβάλλον,
 • η βελτίωση των δεξιοτήτων στη λήψη μέτρων προστασίας σε ατομικό και σχολικό επίπεδο,
 • η μείωση των κάθε είδους επιπτώσεων στο χώρο των σχολικών μονάδων,
 • η μέγιστη δυνατή προστασία των μαθητών  και των μαθητριών και η ταχεία ανάκαμψη μετά από ένα γεγονός καθώς και
 • η διάχυση της σχετικής γνώσης στους μαθητές  και στις μαθήτριες και κατ’ επέκταση και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας που θα οδηγήσει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα διαχείρισης καταστροφών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο συνδυασμένων δράσεων και επιμορφωτικών ενοτήτων, όπως:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση με χρήση καινοτόμου και πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει συγγραφεί ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Χορήγηση πρωτότυπου ψηφιακού υλικού και βίντεο τα οποία είναι μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, εκτίμηση τρωτότητας και υπολογισμό διακινδύνευσης σε κάθε σχολικό συγκρότημα.
 • Διεξαγωγή πρότυπων ασκήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε σχολικά συγκροτήματα από εξειδικευμένους επιστήμονες.
 • Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε σχολικά συγκροτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και το υφιστάμενο γεωμορφολογικό, γεωδυναμικό και υδρομετεωρολογικό  πλαίσιο της κάθε σχολικής μονάδας.

Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ορίζεται κοινή επιτροπή παρακολούθησης, που αποτελείται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) καθώς και του Τμήματος Γεωλογίας  και  Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ η χρονική διάρκεια του πρωτοκόλλου είναι δεκαοκτώ μήνες.

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης και την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς, θα χορηγείται και πιστοποιητικό επιμόρφωσης για τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κ. Μακρή δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη από την συνεργασία καθώς «το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θέτει τις βάσεις για μία συντονισμένη και συγκροτημένη προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων από τις καταστροφές, στην χώρα, υπό την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία του ΟΑΣΠ και του ΕΚΠΑ. Στο κάλεσμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για διαχείριση των καταστροφών από την διεθνή κοινότητα,  μέσω ενός πλέγματος δράσεων, αρχίζουμε την υλοποίηση των πρωτοβουλιών, στην χώρα μας, από το ιδιαίτερα ευάλωτο και ευαίσθητο, αλλά ταυτόχρονα, ευνοϊκό σχολικό περιβάλλον – λόγω της μεγάλης δυνατότητας διάχυσης των πληροφοριών σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας – οι οποίες και θα συμβάλλουν στον μετριασμό κάθε είδους επιπτώσεων όπως είναι οι ανθρώπινες απώλειες, οι κοινωνικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οικονομία από τις καταστροφές. Η Ελλάδα, παρόλο που συγκεντρώνει μοναδικά φυσικογεωγραφικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, χαρακτηρίζεται, δυστυχώς, από έντονες ενδογενείς και εξωγενείς μεταβολές που, πολλές φορές, οδηγούν σε καταστροφικά φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για την μείωση της Διακινδύνευσης».